Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών ΙΙΙ

30,55 27,50

Θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών ΙΙΙ

30,55 27,50

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31624
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0693-2
  • Έκδοση:
   1η, 1997
  • Κωδ. καταλόγου:
   572003
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   477
Περιγραφή

Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης μεταφέρει σύγχρονους επιστημονικούς προβληματισμούς και διεθνείς εμπειρίες με στόχο: την εξοικείωση των εκπαιδευτικών και ερευνητών με το νέο μαθησιακό τεχνολογικό περιβάλλον, τον εντοπισμό εκείνων των ποιοτικών στοιχείων που επαναδιατυπώνουν τους τρόπους προσέγγισης της γνώσης, τη γνωριμία με τις κυριότερες προτάσεις-εργαλεία των νέων τεχνολογιών που έχουν προκύψει, την επανατοποθέτηση του ρόλου του σχολείου, των εκπαιδευτικών, των βιβλίων και όλων ενγένει των συντελεστών τηξς μαθηματικής εκπαίδευσης (προσωπικό, θεσμοί, υλικό), την αναγνώριση του νέου τοπίου που διαμορφώνεται διεθνώς στις σχέσεις μεταξύ εκπαίδευσης και τεχνολογίας.

Περιεχόμενα

Διδακτική μαθηματικών στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον
Οι νέες τεχνολογίες στο μαθησιακό περιβάλλον
Σύγχρονες διαστάσεις της διδακτικής των μαθηματικών
Διδασκαλία των μαθηματικών με χρήση νέων τεχνολογιών
Νέες τεχνολογίες και μαθηματικά
Ανάλυση προγραμμάτων και μαθησιακών εμποδίων

[Περισσότερα...]