Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Τεχνική του Τεστ των Κηλίδων Μελάνης Rorschach

17,01 15,31

Η Τεχνική του Τεστ των Κηλίδων Μελάνης Rorschach

17,01 15,31

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31602
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-178-9
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402178
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   234
Περιγραφή

Το τεστ των κηλίδων μελάνης του Rorschach είναι το πιο δημοφιλές διαγνωστικό εργαλείο για την αξιολόγηση της προσωπικότητας και αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο από τους κλινικούς ψυχολόγους και χορηγείται σε χιλιάδες ανθρώπους. Το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα βασικό διδακτικό εγχειρίδιο για το τεστ των κηλίδων μελάνης του Rorschach. Γράφτηκε για να προσφέρει στους φοιτητές της ψυχολογίας και στους επαγγελματίες κλινικούς ψυχολόγους τη βασική εκπαίδευση πάνω στη διευθέτηση, αξιολόγηση και ερμηνεία αυτής της προβολικής τεχνικής για την εκτίμηση της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας. Προσφέρει, επίσης, τη γνώση και σε όσους κλινικούς της ψυχικής υγείας ενδιαφέρονται να έχουν μια βασική κατανόηση της συμβολής των προβολικών τεχνικών στη διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόμου. Είναι ένα περιεκτικό εγχειρίδιο που θεμελιώνει τις θεωρητικές γνώσεις πάνω στις οποίες βασίστηκε η διερεύνηση της προσωπικότητας. Συλλαμβάνει την ουσία των διαδικασιών που εξετάζονται και δίνει τις πληροφορίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η ποσοτική και ποιοτική ανάλυση ενός πρωτοκόλλου Rorschach. Αναφέρονται οι βασικές αρχές χορήγησης, βαθμολόγησης και αναφοράς των αποτελεσμάτων αυτής της ψυχοδιαγνωστικής μεθόδου και τις θεωρητικές της καταβολές, οι οποίες δίνουν τη γενική εικόνα του ατόμου μέσα από την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του τεστ. Από τα παραδείγματα των πέντε πρωτοκόλλων που παρουσιάζονται στο εγχειρίδιο αυτό παρέχεται στους κλινικούς ψυχολόγους μια ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τη διάγνωση της προσωπικότητας σε όλες της τις εκφάνσεις, φυσιολογικές και ψυχοπαθολογικές. Με την αβίαστη επιστημονικότητα της σκέψης και τις διεισδυτικές κλινικές επεξηγήσεις γεφυρώνεται το θεωρητικό μέρος με την τρέχουσα πρακτική, την έρευνα και τη βασική κατάρτιση πάνω στην προβολική τεχνική του Rorschach.

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 1. Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

Κεφάλαιο 2. ΤΟ ΤΕΣΤ ΚΗΛΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ (RORSCHACH INKBLOT TEST)

2.1. Γενικές έννοιες
2.2. Κύριο ή βασικό στάδιο ή στάδιο συνειρμών
2.3. Στάδιο ερωτήσεων ή εξακρίβωσης ή στάδιο εντόπισης
2.4. Στάδιο ερμηνείας του Rorschach test

Κεφάλαιο 3. Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

3.1. Ερωτήσεις για την εντόπιση των απαντήσεων
3.2. Η εντόπιση των απαντήσεων
3.3. Τα σύμβολα κωδικοποίησης και η ερμηνεία τους
3.4. Η σημασία της εντόπισης
3.5. Αντιληπτικός Τύπος

Κεφάλαιο 4. ΟΙ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Ή ΟΡΙΖΟΥΣΕΣ

4.1. Η μορφή ή το σχήμα (F)
Η σημασία της μορφής
4.2. Η κίνηση (Μ)
Η σημασία της κίνησης
4.3. Η φωτοσκίαση (Κ)
Η σημασία των απαντήσεων φωτοσκίασης
4.4. Απαντήσεις με βάση τα χρώματα
4.5. Παράγοντας εσωστρέφειας-εξωστρέφειας

Κεφάλαιο 5. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

5.1. Συνηθισμένες απαντήσεις (P)
5.2. Απαντήσεις αντικειμένων (Obj)
5.3. Ανατομικές απαντήσεις (At, Ats)
5.4. Άλλες κατηγορίες περιεχομένου

Κεφάλαιο 6. ΟΙ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ-ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ

Κεφάλαιο 7. Ο ΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (TESTING THE LIMITS, T.T.L.)

Κεφάλαιο 8. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΉΣΕΩΝ
Κεφάλαιο 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

9.1.Αριθμητική επεξεργασία των δεδομένων
9.2.Ερμηνεία
9.3. Ποσοτικές μεταβλητές
9.4. Ποιοτική ανάλυση
9.5. Ποιοτική ανάλυση της απάντησης (DQ)
9.6. Κατηγορίες του προσδιορισμού των οριζουσών
9.7. Η συνείδηση της ερμηνείας
9.8. Η σύνθεση και η τελική έκθεση

Κεφάλαιο 10. ΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

10.1. ΝΕΥΡΏΣΕΙΣ

10.1.1. Ιδεοψυχαναγκαστική νεύρωση
10.1.2. Φοβία
10.1.3. Φοβία με παρανοϊκό συντελεστή
10.1.4. Υστερική νεύρωση
10.1.5. Νευρώσεις του χαρακτήρα
10.1.6. Αγχώδης νεύρωση
10.1.7. Ναρκισσιστική διαταραχή
10.1.8. Αλκοολισμός-Τοξικομανία

10.2. ΨΥΧΩΣΕΙΣ

10.2.1. Σχιζοφρένεια
10.2.2. Μανιοκαταθλιπτική ψύχωση
10.2.3. Αντιδραστική κατάθλιψη
10.2.4. Μανία
10.2.5. Σχιζοφρένεια με καταθλιπτικά στοιχεία
10.2.6. Νευρωσική κατάθλιψη

10.3. ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΑ

10.4. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΨΥΧΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

10.5. ΣΧΙΖΟΕΙΔΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

10.6. ΝΕΥΡΩΣΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

10.7. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

10.8. ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΣΤΟ RORSCHACH TEST

10.8.1. Τα παιδιά
10.8.2. Προγεροντική και γεροντική ηλικία

10.9. ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Κεφάλαιο 11. ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΣΤ ΤΩΝ ΚΗΛΙΔΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ RORSCHACH

Κεφάλαιο 12. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

12.1. Η σημασία των απαντήσεων W
12.2. Η σημασία των απαντήσεων D, Dd και d
12.3. Η σημασία των άλλων παραγόντων
12.4. Η ερμηνεία των απαντήσεων FC
12.5. Η ερμηνεία των απαντήσεων σκιερής λεπτομέρειας LD
12.6. Ο έλεγχος της συναισθηματικότητας
12.7. Η σημασία του shock χρώματος και φωτοσκίασης
12.8. Ερμηνεία διαφόρων φαινομένων
12.8.1. Φαινόμενα χρώματος
12.8.2. Φαινόμενα αφηρημένων εννοιών
12.8.3. Ασυνείδητες ψυχικές αναστολές
12.8.4. Φαινόμενα επεξεργασμένων απαντήσεων
12.8.5. Φαινόμενα ειδικών απαντήσεων
12.8.6. Φαινόμενο της λογοκρισίας του Εγώ
12.8.7. Φαινόμενα απαντήσεων με ειδικό περιεχόμενο
12.8.9. Παθολογικά φαινόμενα
12.8.10. Ερμηνεία ειδικών φαινομένων

12.9. Η ερμηνεία των απαντήσεων ανθρώπινης φιγούρας
12.10. Η ερμηνεία των απαντήσεων ζώου
12.11. Η ερμηνεία του περιεχομένου των αφηρημένων εννοιών
12.12. Η ερμηνεία του περιεχομένου των απαντήσεων ανατομίας
12.13. Η ερμηνεία του περιεχομένου των απαντήσεων ακτινογραφίας
12.14. Η ερμηνεία των απαντήσεων με διάφορο περιεχόμενο
12.15. Η ερμηνεία των απαντήσεων με περιεχόμενο γεωγραφίας
12.16. Ψυχαναλυτική ερμηνεία σε θέματα του περιεχομένου των απαντήσεων

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ RORSCHACH

ΦΥΛΛΟ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΨΥΧΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

[Περισσότερα...]