Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ψυχολογική Διαλεκτική Συμβουλευτική

41,81 37,63

Ψυχολογική Διαλεκτική Συμβουλευτική

41,81 37,63

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32142
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   4
  • ISBN:
   978-960-402-289-2
  • Έκδοση:
   1η , Δεκέμβριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402289
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   600
Περιγραφή

Η διαλεκτική συμβουλευτική (consultation) ως διαδικασία παροχής βοήθειας έχει προκαλέσει τα τελευταία χρόνια το αυξημένο ενδιαφέρον όλων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι η κάλυψη των κυριότερων θεμάτων που αφορούν στη διαλεκτική συμβουλευτική. Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζονται οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις και τα κυριότερα μοντέλα διαλεκτικής συμβουλευτικής, γίνεται αναλυτική αναφορά σε θέματα που αφορούν τα στάδια, τη διαδικασία, τις τεχνικές και τις δεξιότητες συμβουλευτικής, καθώς και σε ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση, την αντιμετώπιση της αντίστασης, τα χαρακτηριστικά του συμβούλου και του συμβουλευόμενου και τη σχέση μεταξύ τους, σύμφωνα με τις νεότερες εξελίξεις και τα σύγχρονα ερευνητικά δεδομένα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ειδική αναφορά που γίνεται στη διαλεκτική συμβουλευτική σε εκπαιδευτικούς, γονείς και οργανισμούς, ενώ παράλληλα θίγονται δεοντολογικά θέματα και παράγοντες που επηρεάζουν τη συμβουλευτική διαδικασία, όπως οι πολιτισμικές διαφορές. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του βιβλίου, που το έχει καταστήσει ένα από τα πιο διαδεδομένα διδακτικά εγχειρίδια, είναι ότι παρέχει τόσο θεωρητικές γνώσεις, όσο και τη δυνατότητα για πρακτική εφαρμογή, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βοήθημα τόσο για τους επαγγελματίες-ειδικούς ψυχικής υγείας όσο και για τους φοιτητές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν πληρέστερα την έννοια της διαλεκτικής συμβουλευτικής και να την ασκήσουν σε διάφορα πλαίσια.