Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ψυχολογία της Υγείας

22,89 20,60

Ψυχολογία της Υγείας

22,89 20,60

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32140
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-213-7
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402213
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   300
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό καταβάλλεται προσπάθεια να παρουσιαστούν με ευσύνοπτο τρόπο οι νεότερες εξελίξεις στο χώρο της Ψυχολογίας της Υγείας, αλλά και οι βασικές αρχές και διαστάσεις του πεδίου αυτού. Το βιβλίο αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο, συζητούνται ορισμένες βασικές έννοιες όπως η «Υγεία» και η «Ασθένεια». Συζητούνται, επίσης, τα θέματα που αφορούν τη σχέση μεταξύ Ψυχολογίας και υγείας, τις επιδράσεις διαφόρων ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων, τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία, διάφορα κοινωνιογνωστικά μοντέλα και θεωρίες. Τέλος, παρουσιάζονται ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Στο δεύτερο μέρος, συζητείται το έργο του Ψυχολόγου στην αντιμετώπιση των χρόνιων ασθενειών και άλλων προβλημάτων που σχετίζονται με την υγεία. Ως παραδείγματα του εύρους δράσης της Ψυχολογίας της Υγείας παρουσιάζονται ασθένειες όπως: οι καρδιαγγειακές, ο διαβήτης, οι νεοπλασίες και το AIDS. Επιπρόσθετα, συζητούνται θέματα όπως: ο πόνος και η διαχείρισή του, η επικοινωνία με το προσωπικό υγείας, η τήρηση των ιατρικών οδηγιών, ο θάνατος και το πένθος, ο ρόλος της οικογένειας σε μια χρόνια ασθένεια και, τέλος, θέματα ψυχικής υγείας στο χώρο της υγείας και οι σωματόμορφες διαταραχές. Στόχος είναι να αποκτήσει ο αναγνώστης μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα γύρω από τις σύγχρονες αντιλήψεις και τα ευρήματα ερευνών για την υγεία και το ρόλο που η επιστημονική Ψυχολογία μπορεί να διαδραματίσει σχετικά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Υγεία και ψυχολογία της υγείας
Πολιτισμός και υγεία
Κοινωνικό περιβάλλον και υγεία
Συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία
Παράγοντες που καθορίζουν τις συμπεριφορές υγείας
Βιοσυμπεριφορικοί παράγοντες και υγεία
Προαγωγή της υγείας
Ο πόνος και η διαχείρισή του
Δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και νοσοκομείο. Οι αντιδράσεις των ασθενών και ο ρόλος του ψυχολόγου υγείας
Χρόνια ασθένεια και η προσαρμογή σε αυτή. Σημαντικά προβλήματα υγείας:Βιοψυχοκοινωνικές αλληλεπιδράσεις και ψυχολογικές παρεμβάσεις
Καρδιαγγειακές νόσοι
Νεοπλασίες
Σακχαρώδης διαβήτης
HIV/AIDS
Επώδυνες ιατρικές επεμβάσεις και διαδικασίες
Το τρίπτυχο: επικοινωνία μεταξύ προσωπικού υγείας και ασθενούς, ικανοποίηση των ασθενών και τήρηση των ιατρικών οδηγιών
Οικογένεια και άτυποι "φροντιστές" και ασθένεια
Θάνατος και πένθος
Θέματα ψυχικής υγείας στο χώρο των υπηρεσιών γενικής υγείας και σωματόμορφες διαταραχές
Παράρτημα: Συνέντευξη παρώθησης, Η εικόνα της υγείας στην Ελλάδα ΣΗΜΕΡΑ
Βιβλιογραφικές παραπομπές

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Μάιος: Τα Άνθη του Κακού - Charles Baudelaire - 50% μόνο για τρεις μέρες