Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές

55,73 50,16

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32998882
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1583-3
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2014
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571090
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   21 x 27
  • Σελίδες:
   436+xxii
Περιγραφή

Ο ανά χείρας τόμος Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές αποτελεί μια πειστική απόδειξη της συνέχειας του επιστημονικού ενδιαφέροντος για το πώς και γιατί παρατηρούνται ατομικές διαφορές στην ανθρώπινη ανάπτυξη. Στα δώδεκα (12) κεφάλαια που περιλαμβάνει, πραγματεύεται διεξοδικά τους τρόπους με τους οποίους διαφέρουν οι άνθρωποι καθώς και τα αίτια αυτών των διαφορών στην προσωπικότητα και στη νοημοσύνη, αλλά και σε θέματα που δεν ανευρίσκονται συχνά σε παρόμοιους τόμους, όπως η Ψυχοπαθολογία, οι καταστάσεις διάθεσης και τα κίνητρα, η δημιουργικότητα, οι ηγετικές ικανότητες και τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα.
Το περιεχόμενο των παραπάνω 12 κεφαλαίων προσφέρεται στον αναγνώστη με έναν εύληπτο τρόπο, σε γλώσσα απλή και άμεση, πράγμα που διευκολύνει την κατανόηση των –ενίοτε– δύσκολων θεμάτων του χώρου. Η μαθησιακή διαδικασία και η άμεση σχέση με τον αναγνώστη, εξάλλου, ενισχύονται με τη χρήση παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή, με τα Σημεία Εστίασης, με πίνακες, φωτογραφίες και σχήματα.
Το εγχειρίδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, σε ποικίλα προγράμματα σπουδών. Μπορεί, επίσης, να γίνει πηγή άντλησης πληροφοριών για επαγγελματίες, οι οποίοι ασχολούνται με την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως οι ερευνητές και επαγγελματίες ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι, στελέχη οργανισμών κ.ά. Τέλος, ο τόμος αυτός μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο και ευχάριστο ανάγνωσμα για κάθε αναγνώστη που θέλει να κατανοήσει καλύτερα τον εαυτό του και να αποφασίσει πόσο μοιάζει, αφενός, και κατά πόσο διαφέρει και γιατί διαφέρει από τους άλλους, αφετέρου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος του επιμελητή της ελληνικής έκδοσης
Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Πρόλογος στην πρώτη έκδοση
Για τον συγγραφέα
Εισαγωγή στις ατομικές διαφορές – Από τα καθημερινά στα ψυχολογικά ερωτήματα
Προσωπικότητα, Μέρος Ι
Προσωπικότητα, Μέρος ΙΙ – Έλεγχος εγκυρότητας των γνωρισμάτων προσωπικότητας
Ψυχοπαθολογία
Νοημοσύνη, Μέρος Ι
Νοημοσύνη, Μέρος ΙΙ – Έλεγχος της εγκυρότητας της νοημοσύνης – Μεταβλητές συνάφειας με τον ΔΝ
Γενετική της συμπεριφοράς
Πέρα από τον δείκτη νοημοσύνης – Θεωρίες για τη "ζώσα" νοημοσύνη
Διάθεση και κίνητρα
Δημιουργικότητα
Ηγεσία και ηγέτες
Επαγγελματικά ενδιαφέροντα
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο κυρίων ονομάτων
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]

Προσωπικότητα και Ατομικές Διαφορές

55,73 50,16