Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής

19,07 17,16

19,07 17,16

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31988
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-0942-7
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Ιανουάριος 2005 || 1η, Μάιος 2002
  • Κωδ. καταλόγου:
   9564221
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   257
Περιγραφή

Η Ολοκληρωμένη με υπολογιστή παραγωγή αποτελεί την πιο σύγχρονη προσέγγιση στην προσπάθεια βελτιστοποίησης της βιομηχανικής παραγωγής. Στοχεύει στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορικής σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης: από τη διοίκηση μέχρι τις μεθόδους παραγωγής. Η ευρύτερα διαδεδομένη μεθοδολογία μέχρι και σήμερα είναι ο Προγραμματισμός Βιομηχανικών Πόρων, η οποία ξεκίνησε από την αμερικανική αγορά πριν από σαράντα περίπου χρόνια, εμπλουτίστηκε στην πορεία με νέες τεχνικές και αποτέλεσε το βασικό πρότυπο διαχείρισης της παραγωγής μέχρι τη δεκαετία του 80. Έκτοτε, οι ιδέες του προγραμματισμού βιομηχανικών πόρων μετεξελίχθηκαν και, σε συνδυασμό με τις νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής, οδήγησαν σε καινούργιες, πιο ριζοσπαστικές θεωρίες, όπως η Just in Time, η Optimized Production Technology κ.ά. Επίσης, η Τεχνητή Νοημοσύνη, ένα σχετικά νέο επιστημονικό πεδίο, και ιδιαίτερα η προσέγγιση των Βασισμένων στη Γνώση Συστημάτων, έχει να επιδείξει συνεισφορές σε διάφορους τομείς της αυτοματοποιημένης διαχείρισης της παραγωγής, με αποτέλεσμα τα δημιουργία “ευφυών” επεκτάσεων του μοντέλου του προγραμματισμού βιομηχανικών πόρων. Το βιβλίο αυτό καλύπτει, χωρίς σε καμία περίπτωση να εξαντλεί, τον τομέα της διαχείρισης της παραγωγής, και συγκεκριμένα τον αποδοτικό προγραμματισμό και έλεγχο με τη βοήθεια του υπολογιστή.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Συστήματα διαχείρισης της παραγωγής
Η βάση δεδομένων της βιομηχανικής παραγωγής
Προβλέψεις
Το γενικό σχέδιο παραγωγής
Έλεγχος αποθεμάτων
Το σύστημα σχεδιασμού απαιτήσεων σε υλικά
Σχεδιασμός χωρητικοτήτων
Δρομολόγηση βιομηχανικής παραγωγής
Ευφυή συστήματα δρομολόγησης
Προσομοίωση
Το σύστημα Delta-cime
Βιβλιογραφία
Λεξικό όρων
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]