Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Πολιτική Ψυχολογία

27,88 25,09

Πολιτική Ψυχολογία

27,88 25,09

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-209-0
  • Έκδοση:
   1η, Αύγουστος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402209
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   446
Περιγραφή

Η Πολιτική Ψυχολογία αποτελεί ένα σχετικώς νέο πεδίο επιστημονικής έρευνας η οποία εστιάζεται στην ερμηνεία της πολιτικής σκέψης και συμπεριφοράς. Η διαμόρφωσή της ως διακριτού πεδίου γνώρισε μακρά περίοδο επώασης: Από το φιλοσοφικό στοχασμό, αιώνες πριν, για την κοινωνικο-πολιτική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, έως το έτος ορόσημο (1978) ίδρυσης της Διεθνούς Εταιρείας Πολιτικής Ψυχολογίας. Οι ιστορικές και, κυρίως, οι πολιτισμικές καταβολές της ανάγονται στις πολιτικές και διανοητικές συνθήκες που επικρατούσαν, προς το τέλος του 19ου και τις αρχές του 20ού αι., σε συγκεκριμένες πόλεις της Ευρώπης και της Β. Αμερικής. Μέσα από τις ζυμώσεις των εθνικών και κοινωνικών κρίσεων εκείνης της περιόδου, έγιναν για πρώτη φορά αντικείμενο επεξεργασίας πολλές από τις έννοιες της σύγχρονης Ψυχολογίας – της Πολιτικής Ψυχολογίας ειδικότερα. Οι ερμηνείες που προτάθηκαν για τις εμφύλιες και διακρατικές συγκρούσεις, την εμφάνιση του εθνικοσοσιαλισμού, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των σχέσεων ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες, έγιναν αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης από μεταγενέστερους. Όπως, ωστόσο, παρατηρεί ο Van Ginneken,κατά την περίοδο εκείνη διαμόρφωσης της Πολιτικής Ψυχολογίας η διαδικασία απόρριψης ή αποδοχής κάποιας ερμηνείας βασιζόταν «και σε υποκειμενικά κριτήρια “συνάφειάς” της με την εκάστοτε κρατούσα κοσμοαντίληψη σε συγκεκριμένη εποχή, χώρα ή κοινωνική τάξη». Η διαπίστωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και στα νεότερα χρόνια, σε ηπιότερη, έστω, μορφή. Τα 14+1 Κεφάλαια του παρόντος συλλογικού τόμου καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων και προβληματισμών που απασχολούν σήμερα την Πολιτική Ψυχολογία. Είναι μια συλλογή θεωρητικών και ερευνητικών κειμένων δυνητικά χρήσιμη, τόσο για τον προϊδεασμένο αναγνώστη όσο και για τον αναγνώστη που πρωτοέρχεται σε επαφή με τέτοιας μορφής προβληματισμούς και ευρήματα.

Περιεχόμενα

Η πολιτική ψυχολογία ενηλικιώνεται
Πολιτική ψυχολογία: η ανεπάρκεια και η προοπτική της διεπιστημονικής διερεύνησης
Κοινωνικο-ψυχολογικές θεωρίες για το σύγχρονο πόλεμο: κριτική ανασκόπηση
Όταν τα παιδιά μιλούν για τον πόλεμο και την ειρήνη
Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της διομαδικής σύγκρουσης και η λύση της
Παλινδρομικές τάσεις, συλλογικότητα και ατομικότητα σε μικρές και μεγάλες ομάδες. Η απαρχή και η βάση των συγκρούσεων
Ο ρόλος του διαμεσολαβητή στη διαχείριση συγκρούσεων
Συνεργατικές και μη συνεργατικές συμπεριφορές: συμβολή της θεωρίας των παιγνίων στην ανάλυση της συνεργασίας
Πληθυσμοί σε κρίση: Το έλλειμμα της δημοκρατίας
Πώς κατασκευάζεται ο πολίτης
Πολιτική κοινωνικοποίηση: ο ρόλος των θεσμών κοινωνικοποίησης στη συγκρότηση του πολιτικού υποκειμένου
Ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες πολιτικής κοινωνικοποίησης κατά τα εφηβικά χρόνια ||Απόψεις εφήβων για το φύλο και την ιδιότητα του πολίτη: διαμορφώνοντας εικόνες της ιδιωτικής και της δημόσιας σφαίρας
Πέρα από τον κοινότοπο εθνικισμό: η συγκρότηση πολιτισμικών ταυτοτήτων στην κάλυψη των σεισμών στην Τουρκία από τον ελληνικό Τύπο
Κινητοποίηση πολιτών: θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις
Κοινωνικές αναπαραστάσεις των νέων για την πολιτική: κοινωνιο-γνωστικές προσεγγίσεις
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες