Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παιδεία & Πολιτειακή Αριστεία

8,00 7,20

Παιδεία & Πολιτειακή Αριστεία

8,00 7,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68377967
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1739-4
  • Έκδοση:
   1η, 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552158
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   171
Περιγραφή

Το αριστοτελικό ιδανικό κράτος, η ἀρίστη πολιτεία, αποτελεί ένα κράτος πολιτειακής αριστείας, στο οποίο βρίσκουν εφαρμογή οι αρχές της ηθικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη. Στο κράτος αυτό ο δρόμος προς την αρετή περνά μέσα από την παιδεία. Το βιβλίο πραγματεύεται την αριστοτελική φιλοσοφία της παιδείας, όπως αυτή αποτυπώνεται στα βιβλία Η΄ και Θ΄ των Πολιτικῶν, και τη σχέση της με την πολιτική και ηθική φιλοσοφία του Αριστοτέλη: εξετάζονται όλες οι πτυχές του πολιτειακού οικοδομήματος της ἀρίστης πολιτείας· προσδιορίζονται οι ηθικές, ψυχολογικές και παιδαγωγικές παράμετροι της φιλοσοφίας της παιδείας· αναλύονται τα κύρια αξιώματά της και η πολιτειακή θεμελίωσή τους· τέλος σκιαγραφείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ιδανικού κράτους. Τα ζητήματα αυτά διερευνώνται με βάση τα Πολιτικά, αλλά και τα ηθικά έργα, και σε συνάρτηση με την προαριστοτελική φιλοσοφική παράδοση.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η εννοιολογία της παιδείας και η προαριστοτελική παράδοση
Η αριστοτελική πρόταση και η αρίστη πολιτεία
Το σχεδίασμα της αρίστης πολιτείας
Υλική, κοινωνική και θεσμική οργάνωση της αρίστης πολιτείας
Η ηθική θεμελίωση της αρίστης πολιτείας
Πώς ανήρ γίνεται σπουδαίος
Ψυχολογία και παιδεία
Πολιτεία και παιδεία
Αρχές της παιδείας στην αρίστην πολιτείαν
Οι μαθήσεις για τους νέους
Ο ρόλος της μουσικής στο ιδανικό κράτος
Επιλεγόμενα: Το πρόσταγμα της αρετής
Βιβλιογραφία
Πίνακας χωρίων

[Περισσότερα...]