Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Παιδί και Ψυχοκοινωνικές Δυσκολίες

21,90 19,71

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31939
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1148-4
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571036A
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   361
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε με στόχο να βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να συμβάλουν θετικά στην υγιή εξέλιξη των παιδιών: εκπαιδευτικούς, γονείς, φοιτητές, επιστήμονες και επαγγελματίες διαφορετικών επιστημονικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να ανταποκριθεί στον προβληματισμό των ενηλίκων σχετικά με το χειρισμό προβλημάτων συμπεριφοράς που προκύπτουν κατά την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών, ή την πρόληψη δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν λόγω ιδιαίτερων συνθηκών. Η αναγνώριση και πολυπαραγοντικότητα των προβλημάτων που εμφανίζονται σε σχέση με βασικές λειτουργίες, όπως η σεξουαλικότητα, η επιθετικότητα, η μάθηση, η τροφή, αποτελεί το ένα μέρος του βιβλίου, ενώ στο δεύτερο εξετάζονται δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από ιδιαίτερες συνθήκες ζωής, όπως ο θάνατος, η ασθένεια, το διαζύγιο, η υιοθεσία, η κακοποίηση. Με το βιβλίο αυτό η συγγραφέας αισιοδοξεί να συμβάλει στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των παιδιών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν και στην ευνοϊκότερη αντιμετώπισή τους, με στόχο κυρίως την πρόληψη και την έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή: Εντοπισμός προβλημάτων στην παιδική ηλικία, Αξιολόγηση του Παιδιού
Προβλήματα σε βασικές λειτουργίες: Παιχνίδι, Σεξουαλικότητα, Επιθετικότητα, Μάθηση, Άγχος, Βιολογικές λειτουργίες
Παιδιά σε αγχογόνες συνθήκες: Παιδιά διαξευγμένων γονιών, Παιδιά που πενθούν, Κακοποιημένα παιδιά, Υιοθετημένα παιδιά, Παιδιά με ανεπάρκειες, Παιδιά με ασθένεια, Παιδιά με δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Βασικό Εγχειρίδιο των Διαταραχών Μνήμης για Κλινικούς Επιστήμονες

32,00 28,80