Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Όψεις του Ακαδημαϊκού Λόγου

15,93 14,34

Όψεις του Ακαδημαϊκού Λόγου

15,93 14,34

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31924
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1284-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2009
  • Κωδ. καταλόγου:
   9574017
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   230
Περιγραφή

Μια ερευνητική ματιά στα ποικίλα είδη του ελληνικού ακαδημαϊκού λόγου είναι το βιβλίο αυτό. Μέσα από αυτόνομα άρθρα, πρόσφατα ή και παλιότερα, επιχειρείται μια προσέγγιση της οργανωτικής δομής, και των λεξικογραμματικών στοιχείων ως μέσων έκφρασης της προθετικότητας, αξιολόγησης/στάσης ή ευγένειας του συγγραφέα σε διάφορα είδη, επιστημονικούς κλάδους και πολιτισμικές κοινότητες. Ειδικότερα, μελετάται το είδος των προλόγων, των επιλόγων, της εισαγωγής επιστημονικών άρθρων, των περιλήψεων και των επιστημονικών βιβλίων. Επίσης οι λεξικογραμματικές επιλογές και η οργάνωση των παραπάνω ειδών ερευνώνται στο πλαίσιο της ελληνικής ακαδημαϊκής/πολιτισμικής κοινότητας, συγκρίνονται σε διάφορες επιστήμες (γλωσσολογία, ιατρική, ψυχολογία) καθώς και στον λόγο ανδρών/γυναικών. Οι περισσότερες μελέτες στηρίζονται σε σώματα ακαδημαϊκών κειμένων του ΣΕΚ τα οποία αναλύονται με υπολογιστικά εργαλεία και μεθόδους που παρέχουν ασφαλή συμπεράσματα.

Περιεχόμενα

1. Θεωρία των ειδών και ακαδημαϊκός λόγος, Εισαγωγικά
2. Σχηματική οργάνωση και λεξιλογικές επιλογές στους προλόγους επιστημονικών βιβλίων
3. Οι επίλογοι των επιστημονικών άρθρων: Διερεύνηση της ρητορικής τους δομής
Λεξιλογικές επιλογές στις εισαγωγές γλωσσολογικών άρθρων
Επιστημονική μεταγλώσσα: Δομή και λειτουργία των ορισμών σε γλωσσολογικά άρθρα
Ο συμπληρωματικός δείκτης "ότι" και οι συνάψεις του ως μηχανισμοί αξιολόγησης στον ακαδημαϊκό λόγο
7. Αξιολογικές πρακτικές και φύλο
8. Οι ευχαριστίες στον ακαδημαϊκό λόγο
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο Κύριων Όρων
Ευρετήριο ονομάτων.

[Περισσότερα...]