Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Γλώσσα της Διαφήμισης

17,91 16,12

Η Γλώσσα της Διαφήμισης

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32210
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   6
  • ISBN:
   978-960-01-0779-4
  • Έκδοση:
   1η, 1997
  • Κωδ. καταλόγου:
   594006
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   270
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αναλύει τον ελλειπτικό, ευρηματικό και αποτελεσματικά διαφημιστικό λόγο, υπό τη μορφή και τη δομή κειμένου. Μέσα στα πλαίσια της κειμενογλωσσολογικής προσέγγισης, με συνιστώσες τους κειμενικούς παράγοντες, επιχειρεί να αποκαλύψει και να ερμηνεύσει τις προθέσεις του διαφημιστή, όπως διαφαίνονται μέσα από τις γλωσσικές επιλογές, τη διάρθρωση των εννοιών, την προβολή των νέων πληροφοριών, τον έλεγχο των καταστάσεων και από την αναφορά σε άλλα κείμενα. Ο τρόπος αυτός της ανάλυσης παρέχει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια συνολική και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα του διαφημιστικού κειμενικού είδους, με το οποίο η επαφή μας είναι καθημερινή.

Περιεχόμενα

Ιστορική ανασκόπηση της κειμενογλωσσολογίας
Διαφήμιση – Διαφημιστική επικοινωνία
Συναφείς έρευνες
Κειμενικοί παράγοντες: Συνοχή
Συνεκτικότητα
προθετικότητα
Αποδεκτότητα
Πληροφορητικότητα
Καταστασιακότητα
Διακειμενικότητα

[Περισσότερα...]