Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Νεολαία και Οικονομικές Κρίσεις στην Ελλάδα, 1929 και 2008

10,00 9,00

10,00 9,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   59359447
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1791-2
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551299
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   288
Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει δώδεκα συμβολές διεπιστημονικού χαρακτήρα που πραγματεύονται το σύνθετο φαινόμενο των δύο μεγάλων οικονομικών κρίσεων της σύγχρονης ιστορίας μας του 1929-32 και την πρόσφατη του 2008 που διαρκεί έως τις μέρες μας, και τη σχέση τους με τους νέους. Τα αίτια, τις εκδηλώσεις και τις μορφές των κρίσεων, τις επιπτώσεις τους στην ελληνική νεολαία. Παράλληλα, φωτίζονται όψεις της αντίστοιχης νεανικής αντίδρασης και συμπεριφοράς.
Οι δύο ιστορικές περίοδοι εξετάζονται παράλληλα με επίκεντρο τις έννοιες κρίση και νεολαία μέσα στην ιστορικότητά τους. Η κρίση νοείται κυρίως ως οικονομική, αλλά δεν παραβλέπεται και η κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται από τις συνέπειές της στο πολιτικό σύστημα και στη διακυβέρνηση, στα επαγγέλματα και στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων, στις κοινωνικές τάξεις και στον επαναπροσδιορισμό τους, στους θεσμούς και στο κράτος.
Οι διαδρομές της κρίσης δεν είναι συνεπώς μόνον οικονομολογικές, μολονότι στα περισσότερα κείμενα η κριτική επικεντρώνεται στην οικονομία της αγοράς, στη λειτουργία του κεφαλαίου και στις αντινομίες του φιλελευθερισμού. Κεντρική έννοια άλλωστε στις συγκεκριμένες προσεγγίσεις είναι ο νεοφιλελευθερισμός ως οικονομικό δόγμα και πολιτική ορθολογικότητα διακυβέρνησης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Τι είναι συγκυριακό και τι διαρκές στη σχέση κρίσης και νεολαίας
Το ιδεολογικοπολιτικό υπόβαθρο της σύγχρονης οικονομικής κρίσης
Η συνεκδοχή της νεολαίας: Μια ιστορική αναδρομή στο περιεχόμενο της έννοιας
Το χρηματιστηριακό
κραχ του 1929 – Η Μεγάλη Ύφεση και οι επιπτώσεις στην Ευρώπη και στον ελληνικό χώρο
Οι επιπτώσεις της κρίσης του 1929 στην οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας, ένα σχόλιο
Φροντίζοντας την υγεία της νέας γενιάς: μεταρρύθμιση, προβληματισμοί και ματαιώσεις τη δεκαετία του 1930
Η νεολαία του κοινωνικού περιθωρίου στα χρόνια της οικονομικής κρίσης
Η ανάδυση της «νεολαίας» στη μεταπολεμική περίοδο. «Τα Long Sixties»
Οι επιδράσεις της παγκόσμιας κρίσης του 2008 στην Ελλάδα
Νέοι, εργασία, ανεργία
Η νεολαία μέσα στην κρίση
Η δύσκολη «κατανόηση» έναντι της εύκολης καταδίκης ή/και εξιδανίκευσης
Οι συγγραφείς και οι επιμελητές του τόμου

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες