Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μικροοικονομικά Υποδείγματα Μερικής και Γενικής Ισορροπίας

33,99 30,59

Μικροοικονομικά Υποδείγματα Μερικής και Γενικής Ισορροπίας

33,99 30,59

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31791
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-154-3
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402154
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   438
Περιγραφή

Από τον 18ο αιώνα η οικονομική επιστήμη μελετά τον βαθμό στον οποίο η αγοραία δράση των ατόμων, που αποκλειστικό στόχο έχει την εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος, καταλήγει να εξυπηρετεί αυθόρμητα το Κοινό Καλό. Η συστηματικοποίηση αυτής της μελέτης επετεύχθη την δεκαετία του 50 μέσα από τα θεωρήματα των John Nash, Kenneth Arrow και Gerard Debreu τα οποία και αποτελούν την ραχοκοκαλιά της Μικροοικονομικής Θεωρίας. Το βιβλίο των Βαρουφάκη και Θεοχαράκη παρουσιάζει συστηματικά, αλλά και με κριτική διάθεση, τα βασικά θεωρήματα της Μικροοικονομικής Θεωρίας των Αγορών και της Κοινωνικής Ευημερίας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είναι:
•Η ολοκληρωμένη παρουσίαση των επί μέρους υποδειγμάτων (π.χ. ολιγοπωλιακού, μονοπωλιακού και τέλειου ανταγωνισμού, μερικής και γενικής ισορροπίας) ως υπο-περιπτώσεις ενός γενικότερου υποδείγματος ορθολογικών επιλογών που στόχο έχει τον προσδιορισμό ταυτόχρονα όλων των τιμών και ποσοτήτων.
•Επιστρατεύοντας την μέθοδο της Θεωρίας Παιγνίων, το βιβλίο συστηματικά υποθέτει ότι τα άτομα και οι επιχειρήσεις πράττουν ορθολογικά υπό την έννοια ότι δεν κάνουν κάτι που θα το μετάνιωναν εάν γνώριζαν καλά τη θεωρία που διέπει την συμπεριφορά τους.
•H κριτική προσέγγιση των υποδειγμάτων έτσι ώστε ο αναγνώστης, την ίδια στιγμή που μελετά την Μικροοικονομική Θεωρία, να νιώθει πως «συμμετέχει» σε έναν συνεχή διάλογο μεταξύ διαφορετικών σχολών σκέψης.
•Πρωτότυπες ασκήσεις και εκτενέστατες λύσεις αυτών στο τέλος κάθε κεφαλαίου. Σκοπός τους είναι να ενισχύσουν την κατανόηση των εννοιών του κάθε κεφαλαίου καθώς και η προσθήκη κάποιων παραδειγμάτων και τεχνικών που δεν εμφανίζονται στο κυρίως κείμενο.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα
Ολιγοπωλιακές αγορές
Το νεοκλασικό υπόδειγμα ακραίων αγορών
Αγορές παραγωγικών συντελεστών
Γενική ισορροπία και κοινωνική ευημερία
Προβληματικές αγορές: Εξωτερικότητες και ασύμμετρη πληροφόρηση
Επίλογος: Μικρο-συμπεράσματα και μικρο-διαφωνίες
Αναλυτικές λύσεις ασκήσεων
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες