Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μικρά παιδιά μεγάλα μαθηματικά νοήματα

17,91 16,12

Μικρά παιδιά μεγάλα μαθηματικά νοήματα

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31785
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
  • ISBN:
   978-960-01-1141-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557134
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   312
Περιγραφή

Οι θεωρητικές κι εμπειρικές γνώσεις που έχουν συγκεντρωθεί στον επιστημονικό χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι εκτενείς και κάθε προσπάθεια διαμόρφωσης μιας νέας μαθησιακής και διδακτικής πραγματικότητας χρειάζεται απαραίτητα την αξιοποίηση όλων αυτών των δεδομένων. Ιδιαίτερα στο χώρο της προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, η επιστημονική αναζήτηση έχει διευρυνθεί και η σύνθεση των προβληματισμών και των ευρημάτων κρίνεται απαραίτητη τόσο για τους νέους ερευνητές, όσο και για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Την ανάγκη αυτό επιχειρεί να καλύψει το βιβλίο αυτό. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζει γενικά στοιχεία για τη μαθηματική εκπαίδευση, τεκμηριώνει την ανάγκη συστηματικής μαθηματικής εκπαίδευσης στις ηλικίες 4-8 χρονών, συστηματοποιεί τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας αναφορικά με τα Μαθηματικά και διερευνά την τάξη των Μαθηματικών όπως διαμορφώνεται με βάση τις νέες αυτές θεωρήσεις. Στο δεύτερο μέρος εξειδικεύει τις ερευνητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στους συγκεκριμένους άξονες των μαθηματικών εννοιών και διαδικασιών που προτείνονται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών για τις ηλικίες αυτές και παραθέτει μια σύνθεση ευρημάτων και διδακτικών προτάσεων. Το πρόβλημα της αποτελεσματικής διδασκαλίας και μάθησης των Μαθηματικών είναι περίπλοκο και η διδασκαλία κάθε στοιχείου μαθηματικής γνώσης προϋποθέτει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που στηρίζεται στα συμπεράσματα των ερευνών και τις διδακτικές εφαρμογές που δοκιμάζονται τα τελευταία χρόνια. Αν και τι ειδικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών εννοιών αναφέρεται στη συγκεκριμένη ηλικία, οι εκπαιδευτικοί των μεγαλύτερων βαθμίδων θα βρουν ενδιαφέροντα ερευνητικά στοιχεία και εφαρμογές, καθώς οι θεωρητικές βάσεις της διδασκαλίας των Μαθηματικών σε όλες τις ηλικίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Μαθηματική εκπαίδευση
Περιεχόμενο μαθηματικής εκπαίδευσης
Μάθηση και διδασκαλία των μαθηματικών
Πρόγραμμα για την ηλικία 4-8 χρόνων
Πρόγραμμα με δραστηριότητες
Ειδικά θέματα
Μαθηματικές διαδικασίες
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]