Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη

25,87 23,28

Μια Οικολογική Προσέγγιση στην Αντιληπτική Μάθηση και Ανάπτυξη

25,87 23,28

Περιγραφή

Αυτό το βιβλίο έχει ως στόχο την παρουσίαση μιας οπτικής σύμφωνης με τις αρχές της θεωρίας της βιολογικής εξέλιξης των οργανισμών αλλά και με τις γεμάτες νόημα ανθρωπιστικές αρχές. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει να αξιοποιήσει τον πλούτο των στοιχείων που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας σχετικά με τον τρόπο που αναπτύσσεται η αντίληψη τα πρώτα χρόνια της ζωής, να παρουσιάσει ένα τρόπο σκέψης για το πώς συμβαίνει η μάθηση στη διαδικασία της αντίληψης, να δείξει το πως η αντιληπτική ανάπτυξη αποτελεί τη βάση της γνώσης για τον κόσμο και να συσχετίσει αυτές τις ιδέες με την οικολογική προσέγγιση της αντίληψης του James J. Gibson, την οποία στη συνέχεια ακολούθησαν πολλοί ικανοί ψυχολόγοι.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή του Επιμελητή
Πρόλογος
Ιστορικές προσεγγίσεις και σύγχρονες αντιπαραθέσεις
Μια οικολογική προσέγγιση στην αντιληπτική ανάπτυξη
Μελετώντας την αντιληπτική ανάπτυξη στα προλεκτικά βρέφη: έργα, μέθοδοι και κίνητρα
Ανάπτυξη και μάθηση στη βρεφική ηλικία
Σχετικά με το τι μαθαίνουν τα βρέφη: επικοινωνία
Σχετικά με το τι μαθαίνουν τα βρέφη: αλληλεπίδραση με αντικείμενα
Σχετικά με το τι μαθαίνουν τα βρέφη: η μετακίνηση και η διάταξη του χώρου
Η διαδικασία της μάθησης στη βρεφική ηλικία: δεδομένα και θεωρία
Ειδοποιά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης συμπεριφοράς
Ο ρόλος της αντίληψης στην ανάπτυξη μετά τη βρεφική ηλικία
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων
Θεματικό ευρετήριο

[Περισσότερα...]