Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ανάλυση (β’ τόμος)

77,00 69,30

Διαβάστε ένα απόσπασμα

77,00 69,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   122082050
  • Εκδόσεις:
  • Τόμος:
   2
  • ISBN:
   978-960-01-2417-0
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2023
  • Κωδ. καταλόγου:
   9567406
  • Τίτλος Πρωτοτύπου:
   Calculus: early transcendentals
  • Σελίδες:
   678
Περιγραφή

Η φράση «Τα πάντα ρει, μηδέποτε κατά τ’αυτό μένειν» του Ηράκλειτου εκφράζει μία νομοτέλεια, ότι δηλαδή η πραγματικότητα έχει ως θεμελιώδες χαρακτηριστικό τη διαρκή κίνηση και τη μεταβολή. Ο Λογισμός είναι ένας κλάδος των μαθηματικών που περιλαμβάνει τη μελέτη της κίνησης και των ρυθμών μεταβολής. Οι έννοιες του Λογισμού είναι βαθιά ενσωματωμένες σε πολλές επιστήμες όπως είναι η φυσική, η μηχανική, η οικονομία, η στατιστική η ιατρική κ.ά. Με βάση αυτό το δεδομένο, το παρόν σύγγραμμα συνδυάζει τη βασική θεωρία του Λογισμού με παραδείγματα, ασκήσεις και εφαρμογές σε όλες ανεξαιρέτως τις προαναφερθείσες επιστήμες, με τρόπο που βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν τη θεωρία και να αναπτύξουν δημιουργική σκέψη, γνωστικές δεξιότητες, λογική, κριτική σκέψη, δεξιότητες έρευνας, επίλυσης προβλημάτων και υπολογιστικές δεξιότητες. Η έκδοση ακολουθεί μια καινούργια και αποτελεσματική
προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ανατροφοδότηση από εκπαιδευτικούς και φοιτητές. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου οι ασκήσεις για το σπίτι προσφέρουν καθοδήγηση στους φοιτητές και υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς. Επίσης, διορθώνουν τις παρανοήσεις των φοιτητών μέσω στοχευμένης ανατροφοδότησης, δίνοντας ουσιαστικές υποδείξεις και λύσεις, ενώ ταυτόχρονα βοηθούν τους φοιτητές να κατανοήσουν έννοιες και να αποκτήσουν κριτική σκέψη σε  πραγματικές συνθήκες.

Περιεχόμενα

Σχετικά με τους συγγραφείς

Ανάλυση

Εστίαση στις έννοιες

Εστίαση σε σαφή, προσβάσιμη παράθεση πληροφοριών που προβλέπει και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες των φοιτητών

Εστίαση σε ασκήσεις και παραδείγματα

Ευχαριστίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Παραμετρικές εξισώσεις, πολικές συντεταγμένες και κωνικές τομές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Διανυσματική γεωμετρία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Λογισμός των διανυσματικών συναρτήσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14: Παραγώγιση συναρτήσεων πολλών μεταβλητών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15: Πολλαπλή ολοκλήρωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16: Εφαρμογές ολοκληρώματος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17: Τα θεμελιώδη θεωρήματα της διανυσματικής ανάλυσης

Παράρτημα

Βιβλιογραφικές αναφορές

Ευρετήριο

Τυπολόγιο

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες