Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Κυκλοφορία των Εφημερίδων

1,99 1,79

Η Κυκλοφορία των Εφημερίδων

1,99 1,79

Περιεχόμενα

Μέση ημερήσια κυκλοφορία των εφημερίδων κατά έτος την περίοδο 1975-1992
Η μέση ημερήσια κυκλοφορία των εφημερίδων κατά μήνα τις περιόδους 1975-1980, 1981-1986 και 1987-1992
Η μέση ημερήσια κυκλοφορία των εφημερίδων ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση κατά έτος την περίοδο 1975-1992
Η μέση ημερήσια κυκλοφορία των εφημερίδων ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση κατά μήνα τις περιόδους 1975-1980, 1981-1986 και 1987-1992
Παράγοντες που επηρέασαν την κυκλοφορία των ημερήσιων πολιτικών εφημερίδων την περίοδο 1975-1992
Πίνακες

[Περισσότερα...]