Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κυκλαδικά

12,00 10,80

Κυκλαδικά

12,00 10,80

  • Κωδ. Ευδόξου:
   94689934
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1982-4
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9550626
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   190
Περιεχόμενα

Εισαγωγικό σημείωμα
Πρόλογος
Εισαγωγή
Τα αρχαία λατομεία μαρμάρου της Πάρου και η γεωγραφική διασπορά έργων από πάριο λίθο στον αρχαιοελληνικό χώρο
Τοπικές κουλτούρες, εθιμικό δίκαιο και παραδοσιακοί αστικοί σχηματισμοί στις Κυκλάδες
Η διείσδυση της νεοκλασικής αισθητικής αντίληψης στην αρχιτεκτονική των Κυκλάδων: Η περίπτωση της Πάρου Τουρισμός μακρόχρονης διαμονής: Μια νέα μορφή αστικοποίησης καθιερώνεται στις Κυκλάδες
Συγκριτική θεώρηση των νησιών Νάξου, Πάρου, Θήρας και Μυκόνου αναφορικά με την εγκατάσταση αλλοδαπών στην αρχή του 21ου αιώνα
Νησιωτικότητα και εκπαίδευση
Αντί επιλόγου: Τα θερινά σχολεία σε Πάρο και Νάξο. Μια πρωτοβουλία καθιέρωσης πανεπιστημιακής διδασκαλίας στις Κυκλάδες
Βιβλιογραφία
Παράρτημα πινάκων
Ευρετήριο

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες