Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κριτική Παιδαγωγική

48,77 43,89

Κριτική Παιδαγωγική

48,77 43,89

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32321
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1338-9
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2010
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557139
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   771
Περιγραφή

Η κριτική παιδαγωγική είναι ένα ρεύμα θεωρητικής σκέψης, η διάρκεια ζωής του οποίου έχει υπερβεί, πλέον, τα τριάντα χρόνια. Η βιβλιογραφική παραγωγή των εκπροσώπων της είναι ογκώδης και η διεθνής απήχησή της σημαντική. Η παρούσα συλλογή κειμένων μπορεί να συμβάλει στο να έλθουν σε επαφή περισσότεροι εκπαιδευτικοί στη χώρα μας με αναλύσεις και απόψεις των βασικών εκπροσώπων της κριτικής παιδαγωγικής. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει εκείνους που εργάζονται πιο συστηματικά για την ανάπτυξη ενός κινήματος στην εκπαίδευση, οι πολιτικές και παιδαγωγικές αναζητήσεις και πρακτικές του οποίου δεν εγκλείονται στα στενά πλαίσια συντηρητικών και τεχνοκρατικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, να εμπλουτίσουν τη θεματολογία και να βαθύνουν τον προβληματισμό τους. Η κριτική ανάγνωση και αξιοποίηση των κειμένων της κριτικής παιδαγωγικής είναι επίσης χρήσιμη επειδή στις μέρες μας χρειάζεται ένα νέος πολιτικός και παιδαγωγικός διεθνισμός. Όταν το δίπολο του νεοφιλελευθερισμού και του νεοσυντηρητισμού συνεχίζει να προβάλλεται ως μονόδρομος σε παγκόσμια κλίμακα, ένας νέος διεθνισμός με κεντρική επιδίωξη τον ριζικό μετασχηματισμό των κοινωνικών και πολιτικών δομών, των εκπαιδευτικών συστημάτων και των παιδαγωγικών πρακτικών είναι επιτακτικά αναγκαίος. Ο διεθνισμός αυτός δεν μπορεί παρά να θεμελιώνεται, μεταξύ άλλων, στην κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των ριζοσπαστικών θεωρητικών και πρακτικών παιδαγωγικών εγχειρημάτων που έχουν αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται σε διάφορες χώρες. Η κριτική παιδαγωγική στις Η.Π.Α. αποτελεί ένα τέτοιο εγχείρημα.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Θεωρίες της αναπαραγωγής και της αντίστασης στη νέα κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: προς μια κριτική θεωρία του σχολείου και μια αντίπαλη παιδαγωγική
Ιδεολογία και πρακτική στη σχολική εκπαίδευση: μια πολιτική και εννοιολογική εισαγωγή
Η διδασκαλία και ο ρόλος του αναμορφωτή διανοούμενου
Θεωρία του αναλυτικού προγράμματος, εξουσία και πολιτισμική πολιτική
Υποστηρίζοντας τη δημοκρατία στην εκπαίδευση: εκπαιδεύοντας τους παιδαγωγούς
Συνοριακή παιδαγωγική στην εποχή του μεταμοντερνισμού
κριτική παιδαγωγική: μια επισκόπηση
Κάνοντας πολιτισμικές σπουδές: η νεολαία και η πρόκληση της παιδαγωγικής
Πέρα από τη φετιχοποίηση των μεθόδων: προς μια εξανθρωπιστική παιδαγωγική
Παιδαγωγική δεσμευμένη σε αρχές
Γλώσσα: διδάσκοντας νέους κόσμους, διδάσκοντας νέες λέξεις
Πολιτική δέσμευση και παιδαγωγική: ένα σχόλιο
Η παιδεία της αποβλάκωσης: η παιδαγωγική των μεγάλων ψεμάτων
Αφαιρώντας τη "διασκέδαση" από την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Επαναστατική παιδαγωγική σε μετα-επαναστατικές εποχές: επανεξετάζοντας την πολιτική οικονομία της κριτικής εκπαίδευσης
"Κάτι λείπει": πολιτισμικές σπουδές, νεοφιλελευθερισμός και η πολιτική της ελπίδας που θεμελιώνεται στην εκπαίδευση
Η αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης και του αναλυτικού προγράμματος και οι νεοφιλελεύθερες και νεοσυντηρητικές θεματολογίες: συνέντευξη με τον Michael Apple
Ενάντια στη νεοφιλελεύθερη κοινή λογική: επανεξετάζοντας την πολιτισμική πολιτική και τη δημόσια παιδαγωγική σε σκοτεινούς καιρούς
Πώς λειτουργεί η κοινωνική τάξη στην εκπαίδευση: απομνημονεύματα
Πηγές άντλησης κειμένων συλλογής
Βιογραφικά συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες