Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογική Θεωρία

26,87 24,18

Κοινωνιολογική Θεωρία

26,87 24,18

Περιγραφή

Τα σύγχρονα ρεύματα της κοινωνιολογίας στην πλειονότητά τους αναλύουν τον κοινωνικό κόσμο με βάση την ιδιαίτερη σύλληψη του κοινωνικού δράστη που το καθένα έχει αναπτύξει. Έτσι, η κοινωνία αναλύεται είτε ως στρατηγική αλληλεπίδραση των δραστών (μεθοδολογικός ατομικισμός), είτε ως δράση φορέων που ενεργούν σ’ ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δεδομένων κοινωνικών θέσεων (κατασκευαστικός ή γενετικός δομισμός), είτε ως δραματολογική παράσταση δρώντων 7υποκειμένων (συμβολική αλληλεπίδραση) κ.λπ.
Η μεθοδολογική διαφοροποίηση των ρευμάτων της κοινωνιολογία μας παραπέμπει στον διαφορετικό καθορισμό του αντικειμένου έρευνας, στον ιδιαίτερο τρόπο ανάλυσης των δεδομένων αλλά και στον πλουραλιστικό χαρακτήρα των γνωστικών στόχων.
Η κοινωνιολογική γνώση αποτελεί ενοποιητική σύνθεση διαφορετικών ιδεών, μεθόδων, εννοιών κ.λπ., που ενώ είναι αντιθετικά, εντούτοις αλληλοσυμπληρώνονται, χωρίς να προσβάλλουν την αυταπάτη απόλυτων επιστημονικών προτάσεων.

Περιεχόμενα

Εισαγωγή
Η λειτουργιστική προσέγγιση
Μεθοδολογικός ατομικισμός
Η στρατηγική ανάλυση
Φαινομενολογία
Οι σχολές της αλληλεπίδρασης και της εθνομεθοδολογίας
Η βιογραφική προσέγγιση και η κοινωνιολογία της καθημερινότητας
Η Σχολή της Φρανκφούρτης και ο J. Habermas
Η κοινωνιολογία της δράσης
Ο κατασκευαστικός ή γενετικός δομισμός
Επίλογος
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]