Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνιολογία

25,87 23,28

Κοινωνιολογία

25,87 23,28

Περιγραφή

Ενημερώνει και προσανατολίζει, με αντικειμενικότητα και χωρίς δογματισμούς ή υπεραπλουστεύσεις, όσους σπουδάζουν την Κοινωνιολογία, αλλά και όσους ενδιαφέρονται γενικότερα να γνωρίσουν το αντικείμενο, τα επιτεύγματα και τις δυνατές εφαρμογές της. Έχει όμως το ιδιαίτερο πρόσθετο πλεονέκτημα ότι, ενώ εισάγει στην επιστήμη της Κοινωνιολογίας, επισημαίνει ταυτόχρονα, άλλοτε άμεσα και άλλοτε έμμεσα, τα όρια και τις αδυναμίες της επιστήμης αυτής (σαν σύνολο θεωρητικών κατασκευών, σαν γνώσεις και σαν εφαρμογές) σ’ έναν κόσμο πολυδιάστατο και συνεχώς μεταβαλλόμενο, καλειδοσκοπικό μάλλον παρά σταθερό και αρμονικά συντεταγμένο.

Περιεχόμενα

Αντικείμενο και μέθοδοι της Κοινωνιολογίας
Πληθυσμός και κοινωνικές ομάδες
Κοινωνικοί θεσμοί
Ρύθμιση της συμπεριφοράς
Κοινωνική μεταβολή
Εφαρμοσμένη κοινωνιολογία

[Περισσότερα...]