εξώφυλλο Κοινωνική Φιλοσοφία

Κοινωνική Φιλοσοφία

24,88 22,39

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32309
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1401-0
  • Έκδοση:
   1η, Φεβρουάριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552141
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   383
Περιγραφή

Ο ουσιαστικότερος λόγος για τον οποίο οι εργασίες που συναριθμούνται στον τόμο κατατάσσονται στο χώρο της κοινωνικής φιλοσοφίας είναι η ανάλυση ζητημάτων της κοινωνικής ζωής και της κοινωνίας γενικότερα, υπό το πρίσμα οικείων φιλοσοφικών αρχών. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που ερευνώνται και αναλύονται στον τόμο αυτό μπορούν σχηματικά να επιμεριστούν σε τέσσερις κατηγορίες: στην πρώτη εντάσσονται οι εργασίες που αναφέρονται στην ευρύτερη κοινωνική προοπτική στην οποία εμπεριέχονται οι φιλοσοφικές και οικονομικές αντιλήψεις, η μεταρρύθμιση ή η κοινωνική συγκρότηση και η ανασυγκρότηση των κοινωνιών. Στη δεύτερη ανήκουν άρθρα που εξετάζουν μορφές πολιτικής συγκρότησης των κοινωνιών, αλλά και το ρόλο του υποκειμένου ως ατόμου, αυθεντίας ή προσωπικότητας στη θέσπιση των κοινωνικών συστημάτων. Στην τρίτη κατατάσσονται μελέτες για τον κοινωνικό αποκλεισμό γενικά, αλλά και ειδικότερα για την πρόσβαση στη γνώση, για το ρατσισμό και τον αλτρουισμό. Και στην τέταρτη συναριθμούνται εργασίες για ένα ηθικό και αξιακό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει τη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου, αλλά και θεμελιώνει και ερμηνεύει τις στάσεις και τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Οι δύο εργασίες για τα ΜΜΕ και τη γλώσσα συνιστούν παρεκβάσεις που αναφέρονται στην επικοινωνιακή λειτουργία του ατόμου μέσα στο κοινωνικό και πολιτικό οικοδόμημα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ο οικονομικός παράγοντας στη φιλοσοφία του Α. Ελευθερόπουλου
Η θεωρία της εξέλιξης στο έργο του Γεώργιου Σκληρού
Οι έννοιες της εξέλιξης και της προόδου στον κ. Χατζόπουλο και τον κ. Τσιριμώκο
Το εννοιολογικό υπόβαθρο της κοινωνικής οπτικής του Μαρίνου Αντύπα
Οι απόψεις του Πλάτωνα Δρακούλη για την οργάνωση των αγροπόλεων και τη διαιτητική της κοινωνίας
Ο Πλάτων Δρακούλης ως φιλόσοφος
Οι φιλοσοφικές και πολιτικές αντιλήψεις του νεαρού Γεωργίου Παπανδρέου
Ο ρόλος της προσωπικότητας στην ιστορία και στις σύγχρονες κοινωνίες
Η αυθεντία ως δύναμη επιβίωση στο χώρο της πολιτικής και της εκπαίδευσης
Ο κοινωνικός αποκλεισμός: γενικό διάγραμμα του προβλήματος και επιγραμματικές αναιρετικές προτάσεις
Παιδεία και κοινωνικοί αποκλεισμοί: ο ρόλος του μορφωτικού επιπέδου στην κοινωνική διαστρωμάτωση στον τύπο των πολιτών
Φιλοσοφική προσέγγιση του ρατσισμού υπό την έποψη του ενισχυτικού και θεσμικού μοντέλου
Φιλοσοφική προσέγγιση του αλτρουισμού
η ηθική προσταγή του Ελευθερόπουλου ως ηθική τάση της κοινωνίας
Θρησκεία και ηθική: σκοποί και πρακτικές
Ηθική και εκπαίδευση: το παράδοξο στην πρόταση του Hobbes και το αιρετικό στην παιδαγωγική του Locke
Ηθικά διλήμματα για την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη πράξη στον 21ο αιώνα
Ο ρόλος των μέσων μαζικής επικοινωνίας στη διαμόρφωση της γενικής βούλησης
Η εργαλειακή αντίληψη του Γ. Κορδάτου για τη γλώσσα και η αυταξία της
Βιβλιογραφική επισημείωση
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων

[Περισσότερα...]

Κοινωνική Φιλοσοφία

24,88 22,39