Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Αξιολογία και Παιδεία

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31106
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-203-8
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Μάρτιος 2008 || 1η, Αύγουστος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   402203
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   318
Περιγραφή

Αν συνδυάσουμε τους όρους φιλοσοφία, αξιολογία και παιδεία, μπορούμε να οδηγηθούμε σε ορισμένες σταθερές απολήξεις. Η αξιολογία, ως ελέγχουσα το status των διαμορφωνόμενων στην ιστορική διαδρομή αξιών, εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας υπό την έννοια της αξιακής εποπτείας των αποτελεσμάτων των ηθικών κατά πρώτον και κοινωνικών πράξεων του ανθρώπου ή των συλλογικών σωμάτων. Θέτει συνοπτικά το φιλοσοφικό και διεπιστημονικό ερώτημα περί της αξίας και εκτιμάται ως κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται με τις αξίες στο χώρο της επιστήμης, της αισθητικής, της οικονομίας και ιδιαίτατα της ηθικής. Παράλληλα και η παιδεία συνυπάρχει με την φιλοσοφία στον όρο “φιλοσοφία της παιδείας”, ο οποίος περιλαμβάνει τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκπαιδευτική θεωρία και τη γνώση, αλλά και τις αξίες και τα ιδεώδη που είναι ενσωματωμένα στην ηθική. Είναι προφανές ότι οι έννοιες φιλοσοφία και παιδεία συνυπάρχουν στα αξιολογικά περιεχόμενα των πεδίων αυτών και δίνουν ένταση στα αντίστοιχα γνωσιολογικά και ηθικά προβλήματα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στην πρώτη έκδοση
Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή
Η ταυτότητα της αξίας
Τα είδη των αξιών
Η λειτουργία των ηθικών αξιών
Η παιδεία ως γενική έννοια
Παιδεία και κοινωνία
Η παιδείας ως γενική μόρφωση
Η προσέγγιση της παιδείας
Υπό το πρίσμα της αξιολογίας
Συμπεράσματα
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο ονομάτων

[Περισσότερα...]

Κοινωνική Φιλοσοφία

24,88 22,39