Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οι Κοινωνικές Επιστήμες

17,91 16,12

Οι Κοινωνικές Επιστήμες

17,91 16,12

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12590460
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-402-5
  • Έκδοση:
   2η διευρυμένη και βελτιωμένη, Δεκέμβριος 2012 ||1η, 1995)
  • Κωδ. καταλόγου:
   402402
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   300
Περιγραφή

Οι εμπερικές κοινωνικές επιστήμες είναι δημιούργημα των νέων χρόνων και της επιδίωξης να εφαρμοσθούν στη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων δοκιμασμένες αρχές των φυσικών επιστημών, ιδιαίτερα της Νευτώνειας Μηχανικής. Δεοντολογικές, ωστόσο, προσεγγίσεις είναι πολύ παλαιότερες. Ανάγονται ήδη στην κλασική Αρχαιότητα και συνεχίζουν ως σήμερα – σε νέες βάσεις και με αυστηρότερες μεθόδους – την προσπάθεια να δοθεί λύση στα αξιολογικά – ρυθμιστικά προβλήματα της ανθρωπότητας.

Το βιβλίο αυτό είναι μια εισαγωγή στις σημαντικότερες κοινωνικές επιστήμες, έξι αναλυτικές-εμπειρικές (Οικονομική, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήμη, Κοινωνική Ψυχολογία, Κοινωνική Ανθρωπολογία, Κοινωνιοβιολογία) και τρεις κανονικές-δεοντολογικές (νομική, Ηθική, Οικονομική της Ευημερίας). Περιέχει ένα μεθοδολογικό μέρος, όπου ερευνάται η μεθοδολογική ταυτότητα των κοινωνικών επιστημών, ένα ιστορικό μέρος, που παρακολουθεί τη διαχρονική εμφάνιση και πορεία των επιμέρους κοινωνικών επιστημών και τους λόγους που οδήγησαν στην κατασκευή τους, και ένα συστηματικό μέρος που αναλύει κεντρικά προβλήματα και βασικές έννοιες των ειδικών κοινωνικών επιστημών, καθώς και τις μεταξύ τους διαπλοκές και διασυνδέσεις. Κάθε μέρος συνοδεύεται από βιβλιογραφικό πίνακα που βοηθά τον αναγνώστη στην περαιτέρω μελέτη και εμβάθυνση των θεμάτων που πραγματεύεται το παρόν βιβλίο.

Περιεχόμενα

Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση
Εισαγωγή
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ: Επιστήμη και οι Σκοποί της
Επιστήμες αναλυτικού τύπου
Δεοντολογικές ή κανονικές επιστήμες
Ανθρωπιστικές επιστήμες ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Αρχαιότητα
Μεσαιωνική κοινωνική σκέψη
Νεότεροι χρόνοι: Η εμφάνιση των εμπειρικών κοινωνικών Επιστημών
Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ :Προβλήματα και βασικές έννοιες της Οικονομικής
Προβλήματα και βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας
Προβλήματα και βασικές έννοιες της Κοινωνικής ψυχολογίας
Προβλήματα και βασικές έννοιες της Κοινωνικής ανθρωπολογίας
Προβλήματα και βασικές έννοιες της Πολιτικής επιστήμης
Προβλήματα και βασικές έννοιες της Κοινωνιοβιολογίας
Νομική
Ηθική
Οικονομική της ευημερίας
Διεπιστημονική συνεργασία μεταξύ κοινωνικών επιστημών
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες