Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κοινωνικά Φαινόμενα: Αναλυτικές Προσεγγίσεις

18,91 17,02

Κοινωνικά Φαινόμενα: Αναλυτικές Προσεγγίσεις

18,91 17,02

Περιγραφή

Στον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται 13 εργασίες 14 κοινωνικών επιστημόνων. Οι εργασίες αυτές αναδεικνύουν τον πλουραλισμό των επί μέρους μεθοδολογιών και μεθοδολογικών προσεγγίσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αναλυθούν και να εξεταστούν τα ποικίλα κοινωνικά φαινόμενα. Εξάλλου, ο παρών τόμος αποτελεί μία από τις ελάχιστες προσπάθειες στο τομέα των κοινωνικών επιστημών να φέρει κοντά Κύπριους και Ελλαδίτες κοινωνικούς επιστήμονες. Οι εργασίες που εμπεριέχει παρουσιάζουν τα αποτελέσματα εμπειρικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε Ελλάδα και Κύπρο, και αναδεικνύουν κοινωνικές διαδικασίες τις οποίες πραγματεύονται και αναλύουν ως διακριτά κοινωνικά φαινόμενα.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Έφηβοι και απόκλιση
Η εκπαίδευση των παιδιών: αντιλήψεις και πρακτικές των Ελλήνων γονέων. Αποτελέσματα έρευνας
Η ύπαρξη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Κύπρο
Κύπριες γυναίκες και έγκλημα
Στερεότυπα κοινωνικής περιθωριοποίησης και ηθικός πανικός
Κοινωνικός αποκλεισμός: επιστημονικές και κοινωνικο-πολιτικές διαστάσεις ενός σύγχρονου κοινωνικού φαινομένου
Το επαγγελματικό προφίλ των γυναικών μηχανικών: πώς και γιατί διαφοροποιείται από αυτό των ανδρών
Μεταμορφώσεις της εργασίας και της απασχόλησης: σύγχρονο εργασιακό τοπίο και οι εκφάνσεις της (επανα)εμπορευματοποίησης της εργασιακής σχέσης
Οι απόψεις των διευθυντών για την εργασία των υπαλλήλων:εμπειρική διερεύνηση με επικέντρωση στον ξενοδοχειακό τομέα στην Κρήτη
Εκπαίδευση και κριτική θεωρία: προλεγόμενα πάνω στην αναζήτηση ενός κοινωνιολογικού και πολιτικού σχεδίου προς ένα σύστημα εκπαίδευσης υπό το πρίσμα της κριτικής θεωρίας
Δημοκρατία και πολιτική Ευρώπη: ένας επιστημονικός διάλογος αναφορικά με την ελευθερία και την τεχνολογία
Δράση και λειτουργία του "Τρίτου Τομέα" στην Ελλάδα: χρησιμοποιώντας ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους για την ερμηνεία του φαινομένου
Επιστημονική ανάλυση και μελέτη των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα σήμερα: προβλήματα και προοπτικές με αφορμή μια εμπειρική έρευνα
Συγγραφείς του τόμου

[Περισσότερα...]