Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση

Τα Κίνητρα στην Εκπαίδευση

62,71 56,44

In stock

62,71 56,44

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   32306
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1381-5
Έκδοση:   1η, Νοέμβριος 2010
Κωδ. καταλόγου:   9550586
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   839

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Ο ρόλος των κινήτρων στη μάθηση είναι σημαντικός. Τα κίνητρα μπορούν να επηρεάσουν τι, πότε και πώς μαθαίνουμε. Οι μαθητές που κινητοποιούνται προς τη μάθηση ενός διδακτικού αντικειμένου τείνουν να εμπλέκονται σε δραστηριότητες που πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσουν, όπως να προσέχουν την ώρα της διδασκαλίας, να οργανώνουν νοητικά και να επαναλαμβάνουν το υλικό που πρέπει να μάθουν, να κρατούν σημειώσεις προκειμένου να διευκολύνουν την περαιτέρω μελέτη τους, να ελέγχουν το επίπεδο κατανόησής τους και να ζητούν βοήθεια όταν δεν κατανοούν το υλικό. Όλες αυτές οι δραστηριότητες βελτιώνουν τη μάθηση.
Αντίθετα, οι μαθητές που δεν κινητοποιούνται προς τη μάθηση, τείνουν να μην προσπαθούν συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Μπορεί να μην προσέχουν κατά τη διάρκεια του μαθήματος και να μην οργανώνουν ή να μην επαναλαμβάνουν το υλικό τους. Μπορεί να μη κρατούν σημειώσεις συστηματικά, ή και, καθόλου. Μπορεί να μην ελέγχουν το επίπεδο κατανόησής τους ή να μη ζητούν βοήθεια όταν δεν αντιλαμβάνονται ό,τι διδάσκονται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η μάθηση είναι ελλιπής.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Κίνητρα: Εισαγωγή και ιστορική θεμελίωση
Θεωρίες προσδοκίας-αξίας για τα κίνητρα
Η θεωρία των αιτιακών αποδόσεων
Κοινωνική Γνωστική Θεωρία
Στόχοι και προσανατολισμός των στόχων
Ενδιαφέρον και θυμικό
Εσωτερικά και εξωτερικά [Περισσότερα…]