Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας

23,89 21,50

Κείμενα Οικονομικής Κοινωνιολογίας

23,89 21,50

Περιγραφή

Η οικονομική κοινωνιολογία, δηλαδή η κοινωνιολογική οπτική όπως εφαρμόζεται στη μελέτη των οικονομικών φαινομένων, αποδέχεται ότι η οικονομική δράση αποτελεί μορφή κοινωνικής δράσης, ότι είναι κοινωνικά εδρασμένη και ότι οι οικονομικοί θεσμοί είναι κοινωνικές κατασκευές. Αφενός, επιδιώκει την κοινωνιολογική κατανόηση των οικονομικών διεργασιών και δομών, ευρύτερα των οικονομικών φαινομένων. Αφετέρου, ασκεί κριτική στην καθιερωμένη οικονομικού τύπου ανάλυση των οικονομικών φαινομένων, καθώς και σε ορισμένες από τις προϋποθέσεις της. Οι καταβολές της οικονομικής κοινωνιολογίας εντοπίζονται στους κλασικούς της κοινωνιολογίας και στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν τις κοινωνικές μεταβολές που επέφερε ο σύγχρονος καπιταλισμός. Κατά την τελευταία εικοσαετία το ενδιαφέρον για την κοινωνιολογική μελέτη των οικονομικών ζητημάτων έχει αναζωπυρωθεί, στο πλαίσιο αυτού που έχει ονομαστεί «νέα» οικονομική κοινωνιολογία και σήμερα αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς κοινωνιολογικούς κλάδους. Ουσιαστικά, η οικονομική κοινωνιολογία, τόσο στην παλαιότερη όσο και στη νέα εκδοχή της, επιδιώκει να θέσει την κοινωνιολογική οπτική στο επίκεντρο της κατανόησης και της ερμηνείας του σύγχρονου κόσμου, δηλαδή στις διάφορες οικονομικού χαρακτήρα εκδοχές και εκφάνσεις του ύστερου καπιταλισμού.

Περιεχόμενα

Διαγράμματα – Πίνακες – Σχήματα
Ευχαριστίες
Πρόλογος
Παλιά και νέα οικονομική κοινωνιολογία: σύντομη εισαγωγή
Η τελευταία θεωρία του Βέμπερ για τον Καπιταλισμό. Μια συστηματοποίηση
Η κρίση του φορολογικού κράτους
Η οικονομία ως θεσμοθετημένη διαδικασία
Η οικονομία του παζαριού: πληροφορίες και αναζήτηση στο μάρκετινγκ των χωρικών
Τα κίνητρα των οικονομικών δραστηριοτήτων
Οικονομική δράση και κοινωνική δομή: το πρόβλημα της έδρασης
Οι αγορές ως κοινωνικές δομές
Ανθρώπινες αξίες και αγορά: η περίπτωση της ασφάλειας ζωής και θανάτου στην Αμερική του 19ου αιώνα
Μη συμβολαιακές σχέσεις στις επιχειρήσεις: μια προκαταρκτική μελέτη
Η αγαθή προαίρεση και το πνεύμα του καπιταλισμού της αγοράς
Συγγραφείς του τόμου

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες