Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Καντ

39,81 35,83

39,81 35,83

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1495-9
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2013
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552155
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   680
Περιγραφή

Είναι γνωστό ότι από τους φιλοσόφους του Διαφωτισμού ο Ιμμάνουελ Καντ ήταν εκείνος που άσκησε τη μεγαλύτερη επίδραση. Ο Πωλ Γκάιερ, διακεκριμένος μελετητής του Καντ, σε αυτή την πολύ πρόσφατη μελέτη του υποδεικνύει ότι η καντιανή έννοια της αυτονομίας, ότι δηλαδή η ανάπτυξη της αυτονομίας του ανθρώπου είναι ο μόνος σκοπός που μπορεί να γίνει κατανοητός και ως προς την ιστορία του ανθρώπου και ως προς την ιστορία της φύσης, είναι το κλειδί για την κατανόηση όλων των κύριων πτυχών της σκέψης του φιλοσόφου. Με αφετηρία μια αρκετά κατατοπιστική αναφορά στη βιογραφία και την εποχή του Καντ, ο Γκάιερ αναλύει με μεγάλη προσοχή τις απόψεις του Καντ για τη φύση του χώρου, του χρόνου και της εμπειρία, όπως αυτές αναπτύσσονται στην “Κριτική του Καθαρού Λόγου” και παρουσιάζει κριτικά την περίφημη θεωρία του υπερβατικού ιδεαλισμού, υποδεικνύοντας ταυτοχρόνως πόσο ανεξάρτητο είναι το μεγαλύτερο μέρος της φιλοσοφίας του Καντ από τη συγκεκριμένη θεωρία. Στη συνέχεια, εξετάζει την ηθική φιλοσοφία του Καντ: τόσο τη διάσημη “κατηγορική προσταγή” του όσο και τις θεωρίες του για το καθήκον, την ελευθερία της βούλησης και τα πολιτικά δικαιώματα. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης του, ο Γκάιερ αναφέρεται στην αισθητική του Καντ και τις απόψεις του περί του ωραίου και του υψηλού, όπως και το πώς αυτές σχετίζονται με την ανθρώπινη ελευθερία και ευτυχία.

Περιεχόμενα

Απόλογος του μεταφραστή
Ευχαριστίες
Συντομογραφίες
Ιμανουέλ Καντ: Χρονολόγιο
Εισαγωγή
Το έργο ως βίος
Η κοπερνίκειος στροφή του Καντ
Η κριτική της μεταφυσικής
Χτίζοντας πάνω στα θεμέλια της γνώσης
Νόμοι της ελευθερίας: τα θεμέλια της ηθικής φιλοσοφίας του Καντ
Ελευθερία, αθανασία και θεός: οι προϋποθέσεις της ηθικότητας
Το σύστημα των καθηκόντων κατά τον Καντ, Α’: τα αρεταϊκά καθήκοντα
Το σύστημα καθηκόντων κατά τον Καντ, Β’: τα δικαϊκά καθήκοντα
Το ωραίο, το υψηλό και το αγαθό
Ελευθερία και φύση: η αναθεώρηση της παραδοσιακής τελεολογίας από τον Καντ
Μια ιστορία της ελευθερίας;
Γλωσσάριο
Επιλογή βιβλιογραφίας
Πίνακας όρων και ονομάτων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες