Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project (Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία) στη Διδασκαλία των Οικονομικών Επιστημών

14,93 13,44

In stock
Ένας οδηγός εφαρμογής

14,93 13,44

Προβολή καλαθιού
Κωδ. Ευδόξου:   31492
Εκδόσεις:  
ISBN:   978-960-01-1119-7
Έκδοση:   1η, Ιανουάριος 2007
Κωδ. καταλόγου:   9557125
Εξώφυλλο:   Μαλακό
Σχήμα:   17 x 24
Σελίδες:   208

    Περιεχόμενα

Περιγραφή

Στο χώρο της εκπαίδευσης, με τον όρο βιωματική μάθηση αναφερόμαστε στην οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας με βάση το «Learning by doing / Μάθηση μέσω της εμπειρίας», που συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες όπως η έρευνα, η έρευνα πεδίου, η παρατήρηση, οι συνεντεύξεις, οι προσομοιώσεις, οι δημιουργικές συνθέσεις κλπ. Η θεωρία της βιωματικής μάθησης δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης η βιωματική μάθηση «ακουμπά» στη διερευνητική μάθηση και τη μέθοδο επίλυσης προβλημάτων. Έτσι, η βιωματική-επικοινωνιακή μάθηση θεωρούμε ότι είναι ένα ταξίδι ανακάλυψης του νοήματος της ανθρώπινης ύπαρξης και της φύσης του κοινού καλού. Με αυτήν την έννοια πιστεύουμε ότι η βιωματική μάθηση δεν αφορά μόνο στα παιδιά και τους εφήβους αλλά και στους ενήλικες σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους (διά βίου μάθηση).
Το παρόν βιβλίο αποτελεί έναν οδηγό εφαρμογής (manual) της μεθόδου Project. Υπογραμμίζεται όμως ότι η μέθοδος Project δεν προτείνεται ως πανάκεια για την αντιμετώπιση κάθε εκπαιδευτικού προβλήματος. Απαντά όμως πιο πειστικά σε ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το εκπαιδευτικό σύστημα στις μέρες μας και μπορεί να καλλιεργήσει μια γενικότερη αντίληψη για την κατάκτηση της γνώσης και τη δημιουργικότητα.

Περιεχόμενα

Η μέθοδος project ως απάντηση στα προβλήματα του ελληνικού σχολείου
Εισαγωγή
Ο θεσμός του Λυκείου στη σύγχρονη πραγματικότητα
Βασικές έννοιες και ορισμοί της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η μέθοδος project
Η μέθοδος [Περισσότερα…]