Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία

29,86 26,87

Εισαγωγή στην Πολιτική Φιλοσοφία και Θεωρία

29,86 26,87

  • Κωδ. Ευδόξου:
   12585662
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1473-7
  • Έκδοση:
   1η, Δεκέμβριος 2011
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552144
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   407
Περιγραφή

Η θεωρία εμφανίζεται ως τρόπος ενόρασης της σκέψης και υπο- κινείται από τη φαντασία του σκεπτόμενου υποκειμένου είτε από την ώθηση της σύγκρισης είτε από τη βασική ανάγκη που εντοπίζεται στο παρόν. Εάν επιτρέπει φως στη μορφή και στο περιεχόμενο των αντικειμένων, ή των γεγονότων και των φαινομένων που εξετάζει, τότε επιτυγχάνει σωστή διάγνωση και κατακτά τη σφαιρική αλήθεια της υπόστασής τους. Η θεωρία, επομένως, είναι μια ενορατική είσοδος στο πεδίο της σκέψης, μια είσοδος μέσω των πυλών και των λειτουργιών του στοχασμού, όπου γεννιούνται οι πιθανότητες της έννοιας. Η θεωρία αναζητεί τη γνώση ενώ έχει ήδη σχηματιστεί από αυτήν μέσα στο πεδίο του στοχασμού και επικεντρώνεται στην έννοια του φαινομένου και με την ιδιαίτερη σημασία της έννοιας αυτής, στον κοινωνικό κόσμο. Αγκαλιάζει την εμπειρία και μετασχηματίζεται, χωρίς όμως να χάνει την αποστολή της σε αυτό το γεφύρωμα. Η θεωρία είναι το κλειδί εκείνο που ανοίγει τον χώρο γνώσης της λειτουργίας του κάθε συστήματος. Συνεπώς, η πολιτική θεωρία με τη γνώση που διαθέτει αναφορικά με τη λειτουργία του πολιτικού συστήματος, μας ενημερώνει εκθέτοντας το βαθύτερο νόημα της λειτουργίας του κράτους, του κόμματος, της κοινότητας, του κινήματος ή της κοινωνίας.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ορίζοντας την πολιτική θεωρία και φιλοσοφία
Ο σχετικισμός των σοφιστών και η ορθολογική φιλοσοφική του ανασκευή
Σχολαστικισμός και διανοούμενοι: η διαμάχη φιλοσοφίας και θεολογίας
Διαμόρφωση σκέψης και επιστήμης. Επιστημονική επανάσταση
Μέθοδος επιστημονικής σκέψης. Εμπειρισμός ορθολογισμός
Εμπειρισμός και οντολογία: κλασική και σύγχρονη μορφή σκέψη
θεώρηση του εμπειρισμού και η ηθική θεωρία του Καντ
Στόχος διαφωτισμού και θεώρηση θετικισμού και υλισμού
Οι επιστημονικές επαναστάσεις: εμπειρισμός, θετικισμός και λογικός θετικισμός
Πολιτική θεωρία στη νεωτερικότητα Νικολό Μακιαβέλι (1469-1527)
Θεωρίες κυριαρχίας και κράτους. Βασικές πολιτικές έννοιες. Ζαν Μποντέν (1529-1596)
Πολιτική θεωρία και νεωτερικότητα στη σκέψη του Τόμας Χομπς
Η πολιτική θεωρία του John Locke (1632-1704)
Πολιτική φιλοσοφία και θεωρία του Montesquieu (1689-1755)
Πολιτική φιλοσοφία και θεωρία του Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)
Πολιτική φιλοσοφία και θεωρία στην σκέψη του Georg F. Hegel (1770-1831)
Πολιτική θεωρία και φιλοσοφική σκέψη του Karl Marx (1818-1883)
Βιβλιογραφία
Βιογραφικό σημείωμα

[Περισσότερα...]