Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εισαγωγή Καινοτομιών στην Ειδική Αγωγή

15,93 14,34

Εισαγωγή Καινοτομιών στην Ειδική Αγωγή

 • Καινοτόμες παιδαγωγικές παρεμβάσεις για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Εκπαίδευση για την υγεία και το περιβάλλον σε παιδιά και εφήβους με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής.

15,93 14,34

  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • Τόμος:
   6
  • ISBN:
   978-960-402-277-9
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402277
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   246
Περιγραφή

Με αφετηρία ερευνητικού προσανατολισμού το γεγονός ότι στις αρχές του 21ου αιώνα οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές πολιτικές, που αναπτύσσονται σε παγκόσμια βάση, συνδέονται με την υγεία και την ανάπτυξη ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ιδίως παιδιών και εφήβων με δυσκολίες κοινωνικής ένταξης, η παρούσα μονογραφία εστιάζει το ενδιαφέρον της στο πεδίο της εισαγωγής καινοτομιών στην Ειδική Αγωγή, αποσκοπώντας στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, καθώς και μεταξύ πρακτικών οδηγών και θεωρητικών προσεγγίσεων.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης, θέτουμε δύο σύγχρονες παραμέτρους ως ενταξιακές στρατηγικές για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: τις καινοτόμες παιδαγωγικές παρεμβάσεις-προτάσεις της Αγωγής Υγείας και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η διάσταση αυτή αφορά ένα ευέλικτο πρόγραμμα αγωγής υπό το πρίσμα της διαθεματικής και της διεπιστημονικής αξιοποίησης της αγωγής για την υγεία και το περιβάλλον, ως συνισταμένης ενός ενιαίου συστήματος κοινωνικών αξιών και προσωπικών στάσεων. Η στρατηγική μιας τέτοιας γνωστικής και κυρίως βιωματικής προσέγγισης επικεντρώνεται στη φιλοσοφία μιας ενταξιακής εκπαίδευσης για ανηλίκους με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής, με βάση κοινωνικές και προσωπικές συνιστώσες που επηρεάζουν την προσαρμογή του νεαρού ατόμου στο περιβάλλον – φυσικό και ανθρωπογενές.
Το περιεχόμενο του βιβλίου απευθύνεται σε όλους όσοι εμπλέκονται επιστημονικά και επαγγελματικά στο χώρο της Ειδικής και της Κοινωνικής Παιδαγωγικής, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, φοιτητές που σπουδάζουν στις Επιστήμες της Αγωγής, στα ίδια τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και στις οικογένειές τους, στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Περιεχόμενα

Προλογικό σημείωμα
Συντομογραφίες
Εισαγωγή: Η αφετηρία του ερευνητικού προσανατολισμού, Η οπτική προσέγγισης της παρούσας μελέτης
Θεωρητικό πλαίσιο: Ο ορίζοντας της παρούσας μελέτης, Νέες παιδαγωγικές προτάσεις – παρεμβάσεις
Ερευνητικές προεκτάσεις: Προωθώντας την προαγωγή της υγείας των Α.μ.Ε.Ε.Α., Πολιτική υγείας στην κοινότητα: Η δική μας πρόταση
Εκπαιδευτική παρέμβαση "Υγεία και Περιβάλλον": Παιδαγωγική και διδακτική προσέγγιση: Πλαίσιο θεωρητικών και μεθοδολογικών αρχών μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης για ανηλίκους με δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής
Διαθεματικό σχέδιο εργασίας: Η αγωγή για την υγεία και το περιβάλλον ως στρατηγική "βιώσιμης ανάπτυξης και διατηρήσιμης υγείας"
Διαπιστώσεις και προοπτικές: Η υγεία αποτελεί προτεραιότητα για το σύνολο του πληθυσμού
Βιβλιογραφία
Άλλες πηγές
Τύπος
Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
Παράρτημα: Βιωματική μαρτυρία, Μυρτώ

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες