Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Οικονομική της Τεχνολογίας

31,85 28,67

Οικονομική της Τεχνολογίας

31,85 28,67

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31900
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-282-3
  • Έκδοση:
   1η, Νοέμβριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402282
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   403
Περιγραφή

Η θεώρηση του πεδίου της Οικονομικής της Τεχνολογίας όπως επιχειρείται σ’ αυτό το εγχειρίδιο στην ουσία αποτελεί την πρώτη προσπάθεια προσέγγισης, κατανόησης, και οριοθέτησης του συνόλου των θεμάτων που το απαρτίζουν και αποβλέπει στο να διευκρινίσει την αλληλουχία τους και τις διασυνδέσεις μεταξύ τους αλλά και με άλλα θέματα, παρουσιάζοντας ένα ενιαίο σύνολο. Αυτά συνεπάγονται μεταξύ άλλων ότι η προσέγγιση αυτή θα πρέπει επίσης να αναπτύξει το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο, να συνδέσει το όλο θέμα μέσω μιας λογικής σ’ ένα σύνολο, να το εντάξει σε σχέση με άλλα πεδία τόσο της Οικονομικής Επιστήμης όσο και πέρα απ’ αυτήν.
H Οικονομική της Τεχνολογίας δεν θεωρεί απλώς ότι η τεχνολογική αλλαγή είναι αναπόσπαστο μέρος του κοινωνικό-οικονομικού συστήματος αλλά θεωρεί ότι αποτελεί το επίκεντρό του, και ότι η σχέση μεταξύ της τεχνολογικής αλλαγής και του υπόλοιπου κοινωνικο – οικονομικού συστήματος είναι αμφίδρομη. Επομένως, πέρα από την επεξήγηση της διαδικασίας σύλληψης, δημιουργίας, χρήσης και διάχυσης καινοτομίας, ένας εξ ίσου σοβαρός στόχος αυτού του πρώτου τόμου της Οικονομικής της Τεχνολογίας είναι η συμβολή στη κατανόηση της ενδογεννοποίησης της τεχνολογικής αλλαγής στο κοινωνικό –οικονομικό σύστημα, με ότι αυτό συνεπάγεται στο θεωρητικό και στο πραγματικό επίπεδο (εθνικό, κλαδικό, ή στο επίπεδο των επιχειρήσεων). Ενώ η αντίστοιχη θεώρηση ως προς την αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης της τεχνολογικής αλλαγής εκ μέρους κρατών και επιχειρήσεων παραμένει μελλοντικός στόχος.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Η Οικονομική της τεχνολογίας. Η σπουδαιότητα της τεχνολογικής αλλαγής και οι σύγχρονες σημαντικές επιπτώσεις της
καινοτομία: φύση, προέλευση και συντελεστές
Διάχυση, μεταφορά, κατοχύρωση και αξιοποίηση της καινοτομίας
Η οικονομική θεωρία και το ζήτημα της τεχνολογικής αλλαγής
Οι επιπτώσεις της τεχνολογικής αλλαγής στο οικονομικό σύστημα
Επίλογος
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]