Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Εικόνα του Εκπαιδευτικού στον Ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο

13,93 12,54

Η Εικόνα του Εκπαιδευτικού στον Ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο

13,93 12,54

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31490
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1137-8
  • Έκδοση:
   1η, Ιούνιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551253
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   247
Περιγραφή

Ποια είναι η «εικόνα» του «Εκπαιδευτικού» στον Ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο; Πώς παρουσιάζονται η προσωπικότητα, το έργο και οι επαγγελματικές του διεκδικήσεις; Ποια είναι τα εκπαιδευτικά θέματα που καταγράφονται στον Τύπο; Τη θετική ή την αρνητική πλευρά του «Εκπαιδευτικού» και της «Εκπαίδευσης» προβάλλουν περισσότερο οι εφημερίδες; Ο Τύπος προβάλλει εσκεμμένα τα αρνητικά ή εκθέτει την πραγματικότητα; Διαδραματίζουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ως κοινωνικοποιητικοί και διαμεσολαβητικοί μηχανισμοί, ένα ρόλο κλειδί στη διαμόρφωση της αντίληψης για τα εκπαιδευτικά δρώμενα; Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι η πληρέστερη κατά το δυνατόν ανάλυση των παραπάνω ερωτημάτων μέσα από την εμπειρική έρευνα και η ανάδειξη νέων προβληματισμών. Η επιστημονική ανάλυση της αρθρογραφίας και η μελέτη της «εικόνας» του εκπαιδευτικού στον Ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο παρέχει την ευκαιρία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (εκπαιδευτικούς, κοινή γνώμη, ΜΜΕ, εξουσία, προϊστάμενες αρχές) να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να έχουν επαρκέστερη επίγνωση του ρόλου τους.

Περιεχόμενα

Ευχαριστίες
Πρόλογος
Εισαγωγή
"Εικόνα"-Εκπαιδευτικός-ΜΜΕ: Εννοιολογικές διευκρινίσεις, Ο ρόλος, το κύρος και η «εικόνα» του εκπαιδευτικού, Μέσα μαζικής ενημέρωσης, κοινή γνώμη και εκπαίδευση, Παράγοντες διαμόρφωσης "εικόνας" του εκπαιδευτικού
Η έρευνα: Η μεθοδολογία της έρευνας, Παρουσίαση των αποτελεσμάτων ||Συζήτηση των ευρημάτων – συμπεράσματα – προτάσεις
Παράρτημα 1. Κατανομή αναφορών για τον «εκπαιδευτικό» ανά έτος
Παράρτημα 2. Συχνότητα αναφορών ανά εφημερίδα
Παράρτημα 3. Κατανομή αναφορών για την «εκπαίδευση» ανά έτος
Βιβλιογραφία
Ευρετήρια

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες