Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Γνωστική Ψυχολογία Σήμερα: Γέφυρες για τη Μελέτη της Νόησης

35,03 31,53

Η Γνωστική Ψυχολογία Σήμερα: Γέφυρες για τη Μελέτη της Νόησης

35,03 31,53

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31463
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-170-3
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2004
  • Κωδ. καταλόγου:
   402170
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   541
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα κείμενα των εργασιών οι οποίες παρουσιάστηκαν στο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωστικής Ψυχολογίας με θέμα:” Η Γνωστική Ψυχολογία Σήμερα: Γέφυρες για τη μελέτη της νόησης” που διοργανώθηκε από το ΠΤΔΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον Κλάδο Γνωστικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας και πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη από 4 έως 7 Νοεμβρίου 2004.
Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στον τόμο αφορούν σε σύγχρονες μελέτες του φαινομένου της γνώσης και της νόησης, οι οποίες πραγματοποιούνται σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Θίγονται ζητήματα, όπως αυτό της νοερής αναπαράστασης, της σχέσης των λειτουργιών της νόησης με τις συγκινήσεις και την εμπειρία του πραγματικού και του εικονικού χώρου-χρόνου, της ανάπτυξης των νοητικών λειτουργιών, της σχέσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και ανθρώπου υπό το πρίσμα της Γνωστικής Ψυχολογίας, του ρόλου της φιλοσοφίας στη μελέτη του νου αλλά και του ρόλου των γνωστικών θεωριών στη σύγχρονη γνωσιακή-συμπεριφοριστική θεωρία και πράξη και της συμβολής της γνωστικής ψυχολογίας στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου. Επίσης, αναπτύσσονται θέματα τα οποία αφορούν σε συναισθηματικές και οπτικοακουστικές διαταραχές, σε διαταραχές στη μνήμη, στη γλώσσα και στον εκτελεστικό έλεγχο. Ένας σημαντικός αριθμός κειμένων αναφέρεται στο φαινόμενο της μάθησης, στην κατάκτηση γλωσσικών και μαθηματικών δεξιοτήτων, στην κατανόηση εννοιών και στις δυσκολίες μάθησης.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Επιστημονική Επιτροπή
Οργανωτική Επιτροπή
How number meanings influence children’s reasoning about fractions
Learning to read and to spell: The influence of phonology and morphology
Σύγχρονες γνωστικές θεωρίες και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης γνωσιακής-συμπεριφοριστικής θεωρίας και θεραπευτικής πράξης
Νοερή αναπαράσταση: Νέες θεωρίες και προσεγγίσεις
Λειτουργίες της νόησης στην εμπειρία του πραγματικού και του εικονικού χωρο-χρόνου
Διδακτορική έρευνα στη γνωστική ψυχολογία
Οι στρατηγικές σκέψης των παιδιών σε μαθηματικές καταστάσεις καθημερινής ζωής: Θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές εφαρμογές
Νόηση και συγκινήσεις
Μνήμη, γλώσσα και παιδική ηλικία
Η συμβολή της γνωστικής ψυχολογίας στην επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου
Επικοινωνία του ανθρώπου – υπολογιστή και γνωστική ψυχολογία
Προσεγγίσεις στη μάθηση και μορφές κατανόησης. Συνδέσεις με τη φαινομενογραφική προσέγγιση
Κατάκτηση δεξιοτήτων γραπτού λόγου
Νοητικές γέφυρες
Γνωστικοί περιορισμοί στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών
Λογική, σκέψη και νόηση
Ανάγνωση και γραφή στην πρώτη σχολική ηλικία
Συναισθηματικές και οπτικο-ακουστικές διαταραχές
Γλώσσα και κατανόηση κειμένου
Κατανόηση εννοιών
Μεταγνώση και διαδικασίες μάθησης
Γραφικές απεικονίσεις/Δυναμικά συστήματα/Γνωστικές ικανότητες
Χρήση λογισμικού: Διδακτικές παρεμβάσεις και ψυχιατρικές διαγνώσεις
Ψυχομετρικά τεστ – Μαθησιακές διαδικασίες
Διαταραχές στη μνήμη, στον εκτελεστικό έλεγχο και στη γλώσσα
Θέματα γνωστικής και κοινωνικής ψυχολογίας
Αναρτημένες εργασίες
Ευρετήριο συγγραφέων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες