εξώφυλλο Φιλοσοφία της Παιδείας

Φιλοσοφία της Παιδείας

14,92 13,43

  • Κωδ. Ευδόξου:
   41959710
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1681-6
  • Έκδοση:
   1η, Μάρτιος 2015
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557309
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   248
Περιγραφή

Η Φιλοσοφία της Παιδείας αποτελεί ένα θεωρητικό αλλά και πρακτικό σώμα φιλοσοφικών απόψεων και δράσεων με τρισχιδή προσανατολισμό. Με αφετηρία τον ανθρωπολογικό προβληματισμό, στο πλαίσιο του οποίου θεμελιακό στοιχείο της ανθρώπινης οντογένεσης αναδεικνύεται η μάθηση ως πρόσκτηση συγκεκριμένων ικανοτήτων -εκπαίδευση- και αξιακών κωδίκων -αγωγή-, κοινωνικά ωστόσο προσδιορισμένων, παραπέμπεται η Φιλοσοφία της Παιδείας στη φιλοσοφική θεώρηση των μαθησιακών θεσμών με τη λειτουργία των οποίων εντέλλεται η ένταξη των νέων κυρίως μελών μιας κοινωνίας σε αυτήν. Επειδή όμως η παραπάνω ένταξη ούτε εύκολη είναι, αλλά ούτε και εκ προοιμίου ευδόκιμη, υποχρεώ­νεται η Φιλοσοφία της Παιδείας να ασχοληθεί όσο το δυνατόν πιο κριτικά με τις επικρατέστερες παιδευτικές θεωρίες που κατά καιρούς διατυπώθηκαν, προκειμένου να επιτευχθεί η προαναφερθείσα ένταξη ευμέθοδα και αποτελεσματικά, δηλαδή παραγωγικά στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Περιεχόμενα

Προλεγόμενα της Φιλοσοφίας της Παιδείας
Οι περί παιδείας προβληματισμοί στις επιστήμες της αγωγής
Το πρόβλημα της εννοιολόγησης στις επιστήμες της αγωγής
Ο όρος αγωγή
Η ανθρωπολογική διάστασητης παιδείας: το ζήτημα της φύσης
και της ουσίας του ανθρώπου
Η κοινωνική διάσταση της παιδείας: η ιστορικότητα της ανθρώπινης οντογένεσης
Η έννοια μάθηση
Η πολιτική συνιστώσα της αγωγής και της παιδείας: το ζήτημα των εκπαιδευτικών και αγωγικών στόχων
Η θεωρία της παιδείας: επιστημο-θεωρητική αντίληψη για την παιδεία
Η θεωρία της παιδείας: η νεοθετικιστική, εμπειρική και αναλυτική επιστημοθεωρία της παιδείας
Η θεωρία της παιδείας:η μαρξική φιλοσοφία της αγωγής και παιδείας
Η θεωρία της παιδείας: η αξιολογική φιλοσοφία
της αγωγής και παιδείας

[Περισσότερα...]

Φιλοσοφία της Παιδείας

14,92 13,43