Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Φιλοσοφία της Γλώσσας

21,90 19,71

  • Κωδ. Ευδόξου:
   32125
  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • ISBN:
   978-960-01-1170-5
  • Έκδοση:
   1η, Οκτώβριος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9552136
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   380
Περιγραφή

Πώς συνδέεται η γλώσσα με τη μη γλωσσική πραγματικότητα; Τι είναι η σχέση αναφοράς; Τι είναι το γλωσσικό νόημα; Στη σύγχρονη συζήτηση σχετικά με ερωτήματα όπως αυτά είναι αφιερωμένη η ανά χείρας εισαγωγή στη Φιλοσοφία της Γλώσσας. Παρουσιάζονται εδώ οι σημαντικότερες θεωρίες, όπως αυτές αναπτύχθηκαν κατά τον εικοστό αιώνα, και αναδεικνύονται οι δυνατότητες και τα όρια τους. Στο πρώτο μέρος εξετάζονται ζητήματα σχετικά με τη σχέση αναφοράς που συνδέει τα κύρια ονόματα και άλλους περιγραφικούς όρους με τα κατονομαζόμενα πράγματα. Στο δεύτερο και στο τρίτο μέρος εκτίθεται ευρύ φάσμα από θεωρίες για το γλωσσικό νόημα, από τις λογικο-σημασιολογικές και τις ψυχολογικές έως τις πραγματολογικές. Το τέταρτο μέρος αφορά τέσσερεις θεωρίες για το μείζον πρόβλημα της μεταφοράς. Κάθε κεφάλαιο εισάγεται με συνοπτική παρουσίαση των προς εξέταση ζητημάτων και τελειώνει με ανακεφαλαίωση των κυριοτέρων πορισμάτων. Οι ερωτήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου επιτρέπουν στον αναγνώστη να κατανοήσει καλύτερα τα προβλήματα και να εμβαθύνει σ’ αυτά. Αναφέρονται επίσης με κατατοπιστικό χαρακτηρισμό καθοριστικά κείμενα από την πρωτογενή γραμματεία. Περιέχεται, τέλος, συνοπτικό γλωσσάριο, βιβλιογραφία και ευρετήριο ονομάτων και όρων.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ευχαριστίες
Εισαγωγή: Νόημα και αναφορά
Προσδιοριστικές περιγραφές
Κύρια ονόματα: η περιγραφική θεωρία
Κύρια ονόματα: άμεση αναφορά και η αιτιακή-ιστορική θεωρία
Παραδοσιακές θεωρίες για το νόημα
Θεωρίες για τη γλωσσική "χρήση"
Ψυχολογικές θεωρίες: το πρόγραμμα του Grice
Η επαληθευσιοκρατική θεωρία
Θεωρίες για τις αληθοσυνθήκες: το πρόγραμμα του Davidson
Θεωρίες για τις αληθοσυνθήκες: δυνατοί κόσμοι και εντασιακή σημασιολογία
Σημασιολογική πραγματολογία
Ομιλιακά ενεργήματα και ενδολεκτική ισχύς
Υπονοούμενες νοηματικές σχέσεις
Η μεταφορά
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο όρων
Ευρετήριο ονομάτων

[Περισσότερα...]

Φιλοσοφία της Γλώσσας

21,90 19,71