Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εξουσία, ΜΜΕ και Εκπαίδευση

23,49 21,14

Εξουσία, ΜΜΕ και Εκπαίδευση

23,49 21,14

Περιγραφή

Αφετηρία ατού του βιβλίου αποτελεί η κοινή διαπίστωση πως σπεύδουμε ασθμαίνοντας προς μια καινούρια κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική οργάνωση. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως, στο πλαίσιο αυτής της ταχύτατης μεταλλαγής, η Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ βρίσκονται στο επίκεντρο των ιστορικών δονήσεων που διαπερνούν τις κοινωνίες μας. Ποια είναι όμως τα πραγματικά μηνύματα για τους νέους ανθρώπους; Ποια μηνύματα μεταφέρουν οι οργανώσεις των ΜΜΕ; Απώτερος σκοπός αυτής της μελέτης είναι να εφοδιάσει τον αναγνώστη με τα μεθοδολογικά και αναλυτικά εκείνα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να κατανοήσει τη λειτουργία και τη σημασία των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας, αλλά και των νέων ηλεκτρονικών μέσων. Αυτά τα εννοιολογικά εργαλεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στους εκπαιδευτικούς, που έχουν το χρέος να εξηγήσουν το “νέο γενναίο κόσμο” των ΜΜΕ και του Διαδικτύου στους μαθητές και τις μαθήτριές τους.

Περιεχόμενα

Ευρετήριο πινάκων
Πρόλογος
Εισαγωγή
Μορφές και χαρακτηριστικά της οργάνωσης: από την οργάνωση στην αγορά και τη γραφειοκρατία
Αιτιολογική θεμελίωση της αλληλεξάρτησης του χαρακτήρα της σχέσης ΜΜΕ και Εκπαίδευσης και του γραφειοκρατικού μοντέλου οργάνωσης: η αναγκαιότητα της μελέτης
Το πλαίσιο γέννησης και ανάπτυξης της σύγχρονης οργάνωσης των ΜΜΕ. Το πρόβλημα της συγκεντροποίησης
Το νομικό καθεστώς άδειας και λειτουργίας
Ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών της οργάνωσης των ΜΜΕ και της εκπαίδευσης
Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτικοί πολιτισμικοί παράγοντες της σχολικής ζωής
Εκπαίδευση και νέες τεχνολογίες. Από το μαζικό χώρο των ΜΜΕ στο μαγικό κόσμο των Νέων Τεχνολογιών
Κριτική ανασκόπηση και προοπτικές
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]