Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις & Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία

18,00 16,20

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις & Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία

18,00 16,20

  • Κωδ. Ευδόξου:
   86055212
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-2021-9
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2019
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557362
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   333
Περιγραφή

Το βιβλίο Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις και Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία καλύπτει επιστημονικά και πολυπρισματικά το ζήτημα της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η συγγραφή του βιβλίου στηρίχθηκε στο κενό της βιβλιογραφίας και στις ανάγκες της ακαδημαϊκής διδασκαλίας, τις οποίες εντόπισε η συγγραφέας από τη θέση της ως πανεπιστημιακής καθηγήτριας και ερευνήτριας στο συναφές αντικείμενο. Το βιβλίο πραγματεύεται τις εννοιολογικές προσεγγίσεις της αναπηρίας και της εργασίας, την εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία, την αντιμετώπιση της εργασίας τους, τις εργασιακές σχέσεις, την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στο εργασιακό-κοινωνικό γίγνεσθαι, τις μορφές απασχόλησης, όπως και τις λοιπές σχετικές υποστηρικτικές ρυθμίσεις και δράσεις σε κρατικό επίπεδο. Η έκδοση απευθύνεται σε φοιτητές, στα άτομα με αναπηρία, στους εργοδότες, στους κρατικούς φορείς αλλά και σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί επί του θέματος. Στόχος της συγγραφέως είναι το βιβλίο να αποτελέσει τη βάση για μία εν δυνάμει αλλαγή στην εργασιακή αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, μέσω της ολοκληρωμένης γνώσης που έχει τη δυναμική να αλλάζει στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές.

Περιεχόμενα

Κατάλογος πινάκων
Κατάλογος γραφημάτων/εικόνων/σχημάτων
Κυριότερες συντομογραφίες
Πρόλογος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εννοιολογικές προσεγγίσεις της αναπηρίας και της εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Εργοδότες και άτομα με αναπηρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Εργασιακές σχέσεις και στήριξη των ατόμων με αναπηρία στον χώρο της εργασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Πρόσβαση-προσβασιμότητα στον εργασιακό χώρο και την εργασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Συνταγματική και νομοθετική διασφάλιση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ίση μεταχείριση στην εργασία-απασχόληση των ατόμων με αναπηρία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η «αναγκαστική» πρόσληψη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Υποστηριζόμενη-προστατευόμενη απασχόληση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Ευέλικτες μορφές απασχόλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Επιχειρηματικότητα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Λοιπές ρυθμίσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Τρέχοντα προγράμματα για τη ενίσχυση της απασχόλησης και την προώθηση της επαγγελματικής κατάρτισης
Βιβλιογραφία
Παράρτημα
Ευρετήριο όρων

[Περισσότερα...]
Αναλυτικά Περιεχόμενα

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες