Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού

11,94 10,75

Το Επάγγελμα του Εκπαιδευτικού

11,94 10,75

Περιγραφή

Αν η εκπαίδευση αποτελεί στην αρχή της νέας χιλιετίας “Αναγκαία ουτοπία” (J. Delors, 1999), τότε το όραμα ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού που επιτελεί το έργο του με συνέπεια, ειδημοσύνη και ήθος αποτελεί επιτακτική αναγκαιότητα. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι ο αναφαινόμενος ρόλος του εκπαιδευτικού, όπως διαγράφεται στη σημερινή μεταβαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα. Η μελέτη εστιάζεται στις προϋποθέσεις και τις πρακτικές που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού, με βάση τη διεθνή συζήτηση και εμπειρία. Παρουσιάζονται , ειδικότερα, οι απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον ρόλο και την επιμόρφωσή τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος διεύθυνσης σειράς
Πρόλογος
Η διδασκαλία ως επάγγελμα: Η επιστημονική βάση της τέχνης της διδασκαλίας: ερευνητικές προσεγγίσεις, Η επάρκεια των εκπαιδευτικών υπό το φως της επιστημονικής συζήτησης, Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, Πρακτικές προεκτάσεις
Όψεις του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Εμπειρική προσέγγιση: Η προβληματική και το αντικείμενο της έρευνας, Οι στόχοι της έρευνας, η μεθοδολογία και το προφίλ των συμμετοχόντων, Αντιλήψεις και εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για το έργο τους, Η επιμόρφωση από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών, Διαπιστώσεις και προοπτικές
Βιβλιογραφία
Παράρτημα

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες