Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ελληνική Παιδεία

19,01 17,11

Ελληνική Παιδεία

19,01 17,11

  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1040-1
  • Έκδοση:
   1η, Ιανουάριος 2005
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551226
  • Εξώφυλλο:
   Σκληρό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   306
Περιγραφή

Με μέτρο τις ανθρώπινες ανάγκες, στο πλαίσιο ενός συνεκτικού κοινωνικού ιστού και μιας αειφόρου ανάπτυξης, αποστολής της Παιδείας ήταν η δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που γνωρίζουν να “ίστανται” ως ικανά και τίμια στελέχη στις δύσκολες συνθήκες της παραγωγικής διαδικασίας αλλά και να “υπάρχουν” ως σκεπτόμενοι δημοκρατικοί πολίτες. Σε μια σκληρή εποχή ευτελισμού του πρώτιστου Δημόσιου Αγαθού της Παιδείας και δια της εμπορευματοποίησης, είναι δημοκρατικό μας καθήκον και ο αγώνας για τη διάσωση αυτής της αποστολής. Αποτέλεσμα πολυετούς μελέτης και δεκαετιών άσκησης του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού λειτουργήματος, το δοκίμιο αυτό περιέχει αναλυτικές και συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις, για τις αναγκαίες βαθιές τομές σε πολλά ζέοντα εκπαιδευτικά θέματα της Ελληνικής και της ευρύτερης Ευρωπαϊκής κοινωνίας.
* Άξονες εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής: Ενιαίος σχεδιασμός με προοπτική μιας τουλάχιστον νέας γενιάς και επαρκής χρηματοδότηση.
* Η δωδεκάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση: Αναγκαιότητα της επέκτασης και αναδιάταξη δομής και περιεχομένων της διδακτέας ύλης.
Ριζικός εξορθολογισμός της εισαγωγής στα ΑΕΙ: Ανατροπή των κακώς κειμένων και βέλτιστη συνολική προσέγγιση.
* Η Γνήσια, Δημόσια και Ενιαία Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Διαφύλαξη γενετικού και συνταγματικού κώδικα.
* Διεθνείς ισοτιμίες σπουδών και τίτλων των Ελληνικών Πανεπιστημίων.
* Αυτοδιοίκηση και οικονομική αυτοτέλεια: Μια ολιστική προσέγγιση
* Προστασία και ενίσχυση της ισχυρής ενιαίας δομής των προγραμμάτων σπουδών.
* Διάσωση της Βασικής Έρευνας.
* Δάσκαλοι και Ερευνητές: Συγκροτημένη και συνολική ανανέωση γνωστικών αντικειμένων και μελών ΔΕΠ.
* Οι ξεχασμένοι φοιτητές και η αληθής έννοια της μέριμνας.
* Διασφάλιση της ποιότητας: Η “αγοραία αξιολόγηση” ως μοχλός εκτροπής της Πανεπιστημιακής αποστολής.
* Θεμελίωση της έννοιας, του φορέα, της δομής και του λειτουργικού πλαισίου της Ακαδημαϊκής Αξιολόγησης.

Περιεχόμενα

Προλογικό Σημείωμα
Εισαγωγικά δεδομένα
Οδοιπορικό ευρωπαϊκής παιδείας
Η νέα εποχή του κατά Μπολώνια Ευαγγελίου
Το Νεοελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα
Αρχές και Προδιαγραφές της Εκπαιδευτικής Ανασυγκρότησης
Ριζικός εξορθολογισμός της εισαγωγής στα ΑΕΙ
Η γνήσια, δημόσια και ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Η διασφάλιση της ποιότητας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Βιβλιογραφία
Αρθρογραφία

[Περισσότερα...]