Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Ελλάδα των Μνημονίων 2010-2012

10,00 9,00

Η Ελλάδα των Μνημονίων 2010-2012

10,00 9,00

  • Κωδ. Ευδόξου:
   59386176
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1768-4
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2016
  • Κωδ. καταλόγου:
   9120836
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   248
Περιγραφή

Η εξέταση απλά και μόνο των οικονομικών μεγεθών και τάσεων στην Ελλάδα του 2010, χωρίς να λάβει κανείς υπόψη του τις θεσμικές αδυναμίες και το δυσλειτουργικό κράτος, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υποθέσεις και προσδοκίες πάνω στις οποίες συμφωνήθηκαν τα Μνημόνια ήταν σε κατάφωρη αντίθεση με αυτό που υποδεικνύει η πλούσια διεθνής εμπειρία, η οποία, αν είχε ακολουθηθεί, όχι μόνον η Ελλάδα αλλά και η Ευρώπη θα ήταν σε καλύτερη θέση σήμερα.
Σύμφωνα με τον συγγραφέα, τα Μνημόνια υπέθεσαν ότι η Ελλάδα είχε πρόβλημα περιστασιακής ρευστότητας (illiquidity) ενώ ήταν αφερέγγυα (insolvent). Τα μέτρα ήταν πολλά, εισάχθηκαν σποραδικά, ήταν εμπροσθοβαρή και εφαρμόστηκαν σπασμωδικά και εν τη απουσία μιας συνεπούς στρατηγικής ανάπτυξης για την ταχεία υπέρβαση της λιτότητας και των κοινωνικών επιπτώσεών της. Η ανάλυση και τα συμπεράσματα του βιβλίου μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση εναλλακτικών πολιτικών για την έξοδο από τη συνεχιζόμενη κρίση τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Περιεχόμενα

Αντί προλόγου
Ευχαριστίες
Το χρονικό της κρίσης
Εισαγωγή και ιστορικό πλαίσιο
Επισκόπηση της ελληνικής οικονομίας, του δημόσιου τομέα και της απασχόλησης
Το πρόγραμμα προσαρμογής
Τα μέτρα και οι επιπτώσεις τους
Οι επιπτώσεις της ύφεσης και προβληματισμός σχετικά με την πολιτική που ακολουθήθηκε
Προοπτικές και θέματα πολιτικής
Βιβλιογραφία
Παράρτημα: Η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
Κατάλογος διαγραμμάτων
Κατάλογος πινάκων
Στατιστικό παράρτημα
κατάλογος ακρωνυμίων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες