Εισαγωγή στην Ηθική του Σπινόζα

In stock

Εκδόσεις:  
Κωδ. καταλόγου:  
Εξώφυλλο:   Μαλακό

Περιγραφή

Από το 1677, έτος δημοσίευσης της Ηθικής, οι ιδέες του Σπινόζα προκάλεσαν, ακολουθώντας τις πιο ποικίλες κατευθύνσεις, ένα αμείωτο μέχρι σήμερα ενδιαφέρον. Οι ιδέες αυτές όμως αντιμετωπίστηκαν, τις περισσότερες φορές, αποκομμένες από το αποδεικτικό πλαίσιο που υποβαστάζει την έκθεσή τους, εξαιτίας του έντονα τεχνικού χαρακτήρα και του ξερού ύφους του πλαισίου αυτού.

To παρόν βιβλίο, που σκοπό έχει να αποτελέσει εργαλείο εργασίας για όσους αναζητούν μία αμεσότερη πρόσβαση στο κείμενο του Σπινόζα, παρέχει όλες τις εξηγήσεις που είναι εντελώς απαραίτητες για την ανάγνωση του πρώτου μέρους της Ηθικής, στο οποίο, υπό τον τίτλο «Περί του Θεού», επιχειρείται η μελέτη της πραγματικότητας στο σύνολό της, με αφετηρία την έλλογη και αιτιώδη αρχή που της προσδίδει συγχρόνως την εσωτερική ενότητά της και τον απολύτως αναγκαίο χαρακτήρα της. Αυτό το μέρος του βιβλίου του Σπινόζα, που λόγω της σχετικής συντομίας του είναι ιδιαίτερα δύσκολο και αινιγματικό, διαδραματίζει έναν ουσιώδη ρόλο στη συνολική οικονομία της Ηθικής: αυτό είναι που παρέχει στο πρόγραμμα της ηθικής απελευθέρωσης την αντικειμενική βάση του, θεμελιώνοντάς το βαθιά μέσα στη φύση των πραγμάτων.