Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εγκέφαλος, Μάθηση και Ειδική Αγωγή

27,00 24,30

Διαβάστε ένα απόσπασμα

Εγκέφαλος, Μάθηση και Ειδική Αγωγή

27,00 24,30

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77110542
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1938-1
  • Έκδοση:
   1η, Μάιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557351
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   479
Περιγραφή

Το παρόν σύγγραμμα κινείται στον χώρο της Εκπαιδευτικής Νευροεπιστήμης, ενός νέου επιστημονικού πεδίου, ο οποίος αποτελεί σταυροδρόμι και σημείο συνάντησης των ερευνών που πραγματοποιούνται για τον ¬εγκέφαλο από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Αντικείμενό του είναι η σύντομη παρουσίαση πρόσφατων ευρημάτων σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου και οι εφαρμογές αυτής της γνώσης σε διάφορα πεδία της εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής. Παρουσιάζει ευρήματα που έχουν προκύψει από τη νευροεπιστήμη και έχουν συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών, στην πληρέστερη κατανόηση των αιτίων των αναπτυξιακών διαταραχών, στην καλύτερη περιγραφή των χαρακτηριστικών αυτών των ατόμων και έχουν ανοίξει δρόμους για την πρώιμη ανίχνευση, την έγκυρη διάγνωση και τη βέλτιστη εκπαιδευτική παρέμβαση στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το βιβλίο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες των Επιστημών της Αγωγής και της Υγείας, προσφέροντας ένα χρήσιμο βοήθημα ώστε να κατανοήσουν πώς τα ερευνητικά ευρήματα, από τις νευροεπιστήμες, μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τις γνώσεις μας γύρω από την εκπαίδευση και τη μάθηση και πώς αυτή η γνώση μπορεί να αξιοποιηθεί από την εκπαιδευτική πρακτική.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Ο ανθρώπινος εγκέφαλος: Δομή και λειτουργία
Επιγενετικοί παράγοντες: Πώς επηρεάζουν τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο;
Ο ρόλος της εμπειρίας στη διαμόρφωση του εγκεφάλου
Η νευροβιολογική βάση της μνημονικής λειτουργίας
Πώς μπορώ να μαθαίνω πιο αποτελεσματικά; Ευρήματα από τον χώρο των νευροεπιστημών
Η επίδραση της γραφής με το χέρι στην οργάνωση του εγκέφαλου: νευροαπεικονιστικά ευρήματα
Εγκέφαλος και εκμάθηση γλωσσών: παράγοντες που επηρεάζουν την επεξεργασία μιας δεύτερης γλώσσας
Νευροεπιστημονικές προσεγγίσεις της ανάγνωσης και της δυσλεξίας
Ανάγνωση και εγκέφαλος: στρατηγικές για την ανάπτυξη της αναγνωστικής ευχέρειας και κατανόησης
Ειδική γλωσσική διαταραχή: Γενετικό, νευρολογικό υπόβαθρο και συμπεριφορικός φαινότυπος
Το νευροβιολογικό υπόβαθρο της μαθηματικής σκέψης και της δυσαριθμησίας
Μαθησιακές δυσκολίες στα μαθηματικά: γεφυρώνοντας τη θεωρία με την πράξη
Η βιολογική βάση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ)
Η ετερογένεια της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) στα παιδιά και ο ρόλος της νευροψυχολογικής εκτίμησης
Η νευροβιολογική βάση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος
Νευρογνωστικές προσεγγίσεις στις διαταραχές του αυτιστικού φάσματος
εγκεφαλική παράλυση: νευροβιολογικά δεδομένα και παρέμβαση
Νευροεκφυλιστικές διαταραχές στα παιδιά: η περίπτωση της σκλήρυνσης κατά πλάκας και η αναγκαιότητα νευροψυχολογικής αξιολόγησης

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες