Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας

19,91 17,92

Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας

19,91 17,92

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31232
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-402-249-6
  • Έκδοση:
   3η ριζικά ανανεωμένη, Φεβρουάριος 2006
  • Κωδ. καταλόγου:
   402249
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   319
Περιγραφή

Το Εγχειρίδιο Φιλοσοφίας του Γιάννη Τζαβάρα ενδιαφέρεται για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα μιας μύησης στη φιλοσοφία και όχι για τη μετάδοση κάποιων γνώσεων. Η πρωτοτυπία του συνίσταται στο ότι επικεντρώνεται σε ορισμένα βασικά προβλήματα, καθοδηγεί τον αναγνώστη στην επεξεργασία τους και θέτει υπό συζήτηση τις λύσεις που δόθηκαν από φιλοσόφους ή επιστήμονες. Έτσι, διδάσκει τη φιλοσοφία αφενός ερευνητικά, αφετέρου διαλογικά.
Το θεμέλιο αυτής της προσπάθειας είναι ο προβληματισμός. Όποιος μαθαίνει να προβληματίζεται, οικειοποιείται την αισιόδοξη πεποίθηση ότι ακόμα και τα πιο δυσεπίλυτα προβλήματα μπορούν να οδηγηθούν σε αίσια λύση. Δεν εφησυχάζει, λοιπόν, σε κάποιες έτοιμες απαντήσεις, αλλά τις αμφισβητεί και αναζητεί εξακολουθητικά.
Ο αναγνώστης καλείται να μην αρκεστεί σε όσα περιέχονται μέσα στο παρόν εγχειρίδιο και να μην επιδοθεί στην αποστήθισή τους.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Ύπαρξη: ύπαρξη κόσμου – ανυπαρξία κόσμου, χώρος – χρόνος, θεϊκή δημιουργία – φυσική εξέλιξη των όντων, ζωή – ζωτική ορμή, θάνατος, ψυχή – σώμα, ύπαρξη Θεού – ανυπαρξία Θεού, φανατισμός – ανεξιθρησκία
Γνώση: αίσθηση – νόηση, φιλοσοφία – επιστήμη, λέξεις που φανερώνουν – λέξεις που αποκρύβουν, αλήθεια – ψεύδος, λογικές αρχές, αριθμός
Άνθρωπος: ανθρώπινο άτομο – κοινωνία, οικογένεια, προοδευτικοί – συντηρητικοί θεσμοί, έμφυτο πάθος – επίκτητο πάθος, απόλυτη ελευθερία – δεσμεύσεις, σταθερή προσωπικότητα – ευλύγιστος χαρακτήρας, τύχη – αναγκαιότητα στην ιστορία, ιστορική πρόοδος
Πράξη: ηθική συνείδηση, λογική ικανότητα – συναίσθημα, αυτοκτονία – αυτοθυσία, ευθανασία, ηθικός – ανήθικος φόνος, θανάτωση ζώων – κατανάλωση κρέατος, φυσικό δίκαιο – θετό δίκαιο
Δημιουργία: τέχνη ως μίμηση – τέχνη ως έκφραση, αντικειμενικά ωραίο – υποκειμενικά ωραίο, τεχνολογία ως λύτρωση – τεχνολογία ως απειλή, συγκεντρωτικό – αποκεντρωτικό κράτος, άμεση – αντιπροσωπευτική δημοκρατία
Συνοπτικός πίνακας φιλοσόφων
Ελληνόγλωσση φιλοσοφική βιβλιογραφία
Πίνακας εννοιών

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες