Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση

22,90 20,61

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και Δια Βίου Μάθηση

22,90 20,61

  • Κωδ. Ευδόξου:
   50658642
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1652-6
  • Έκδοση:
   1η , Σεπτέμβριος 2014
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551292
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   408
Περιγραφή

Ο κοινωνικός και ψηφιακός γραμματισμός συνδέονται άμεσα με έναν αισθητικό γραμματισμό, ο οποίος συμβάλλει στην αποκάλυψη, συζήτηση, θεματοποίηση, εικονοποίηση και συμβολοποίηση εμπειριών, γνώσεων, αντιλήψεων και αναγκών. Η αξιοποίηση του παγκόσμιου ιστού (www) στην ηλεκτρονική/διαδικτυακή επιχειρηματικότητα οφείλει να λαμβάνει υπόψη της την κοινωνική, πολιτισμική, πολιτική και οικονομική διάσταση των δικτυακών πρακτικών γραμματισμού. Τα διαφορετικά πολιτισμικά δεδομένα και οι τοπικές και εθνικές ιδιαιτερότητες των ανθρώπων/ομάδων – στόχων, οφείλουν να λαμβάνονται υπόψη από τους δημιουργούς ηλεκτρονικών επιχειρηματικών προτάσεων. Το πολιτισμικό, κοινωνικό και ιδεολογικό περιεχόμενο που είναι εγκλωβισμένο στο ψηφιακά προσφερόμενο προϊόν, προϋποθέτει τη συνειδητοποίησή του και την εξεύρεση μηχανισμών, γλωσσικών και εξωγλωσσικών κωδίκων, για την έκφραση του. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται δυνατότητες διερεύνησης, αποκάλυψης και έκφρασης μιας επιθυμίας, μιας ανάγκης, μιας ιδέας, ενώ εξασφαλίζονται χώροι δοκιμής και πειραματισμού. Οι πολυτροπικές δυνατότητες αυτό- και ετερο-παρουσίασης, συμβάλλουν στην πληρέστερη, ολόπλευρη δραστηριοποίηση των αντιληπτικών μηχανισμών του δέκτη, μέσω μιας πολυαισθητηριακής και πολυτροπικής πλαισίωσης προϊόντων και υπηρεσιών.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Μορφές και Όψεις της Κοινωνικής Ευπάθειας
Κοινωνική Ευπάθεια, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Πολυγραμματισμοί: Εργαλείο για την Εκπαίδευση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες