Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Εφαρμογές Βασικών Αρχών της Μάθησης στην Εκπαίδευση

11,94 10,75

Εφαρμογές Βασικών Αρχών της Μάθησης στην Εκπαίδευση

11,94 10,75

  • Κωδ. Ευδόξου:
   31427
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1154-5
  • Έκδοση:
   1η, Ιούλιος 2007
  • Κωδ. καταλόγου:
   9571038
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   17 x 24
  • Σελίδες:
   173
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό δεν έχει στόχο να παρουσιάσει τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τα θέματα της μάθησης, αλλά επιθυμεί απλώς:
• να εκθέσει επιγραμματικά τις θεωρητικές απόψεις των Επιστημών της Αγωγής για τον τομέα της μάθησης και, στη συνέχεια,
• να επικεντρωθεί στο να συνδέσει αυτές τις θεωρητικές απόψεις με τη σχολική πράξη.
Έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου, προτείνονται αρκετές ενδεικτικές δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη του.
Τα θέματα που έχουν επιλεγεί να θιγούν ενδιαφέρουν άμεσα το φοιτητή, τον υποψήφιο εκπαιδευτικό, αλλά και τον εν ενεργεία εκπαιδευτικό, γιατί, κατά πρώτον, του προτείνουν τρόπους και μέσα που θα εφαρμόσει στην τάξη του προκειμένου να επιτύχει στο εκπαιδευτικό του έργο και, κατά δεύτερον, τον ενημερώνουν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, για τις βασικές αρχές της μάθησης, προκειμένου να ανατρέξει σε κατάλληλες επιστημονικές πηγές και να αντλήσει πολύ περισσότερες θεωρητικές γνώσεις.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Το ψυχολογικό-κοινωνικό περιβάλλον της σχολικής τάξης
Αξιοποίησης του δικαιώματος του μαθητή για διαφορετικότητα στη μάθηση: Απόψεις των Επιστημών της Αγωγής
Βασικοί παράγοντες αποτελεσματικής μάθησης
Εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης στη σχολική τάξη
Η ενεργοποίηση του μαθητή στη σχολική τάξη: Το παράδειγμα των σχεδίων εργασίας
Δραστηριότητες για τη βελτίωση της απόδοσης της μνήμης
Δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης του μαθητή
Δραστηριότητες που αποβλέπουν στην ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων του μαθητή
Τρόποι για την αποτελεσματικότερη και συστηματικότερη μελέτη των μαθητών μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια
Γενική βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες