Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Δημοκρατία ως Λαϊκή Κυριαρχία

13,00 11,70

Η Δημοκρατία ως Λαϊκή Κυριαρχία

13,00 11,70

  • Κωδ. Ευδόξου:
   77110784
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1923-7
  • Έκδοση:
   1η έκδοση, Μάρτιος 2018
  • Κωδ. καταλόγου:
   9551309
  • Γλώσσα Πρωτοτύπου:
   Αγγλικά
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   20,5 x 14
  • Σελίδες:
   279
Περιγραφή

Αν και η δημοκρατία εξ ορισμού εννοείται ως το πολίτευμα όπου ο λαός είναι πολιτικά κυρίαρχος, στις σύγχρονες δημοκρατίες κυριαρχούν οι αιρετές κομματικές ελίτ. Αυτή η μορφή διακυβέρνησης που έχει επικρατήσει δεν είναι μόνο θεωρητικά προβληματική, αλλά έχει αρχίσει να προκαλεί και τη δυσαρέσκεια μεγάλου αριθμού πολιτών. Η παρούσα μελέτη προτείνει ένα εναλλακτικό κανονιστικό μο¬ντέλο δημοκρατικής διακυβέρνησης, τη δημοκρατία ως λαϊκή κυριαρχία, ξεκινώντας από τη θέση ότι οι πολίτες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά και ουσιαστικά στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων ως ισάξια και πλήρη μέλη μιας αυτοδιοικούμενης συλλογικότητας. Σε αυτό το πλαίσιο δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην περιγραφή των θεσμικών καινοτομιών και των συνταγματικών ρυθμίσεων που κρίνονται απαραίτητες για την εφαρμογή στο μέτρο του εφικτού αυτού του μοντέλου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
1. Η Δημοκρατία ως λαϊκή κυριαρχία
2. Οι θεσμοί της λαϊκής κυριαρχίας
3. Ένα δημοκρατικό σύνταγμα
Βιβλιογραφία
Πίνακας κύριων ονομάτων και όρων

[Περισσότερα...]

Το βιβλίο του Μήνα - Απρίλιος: Φάκελος Απόδρασης - Julie Orringer - 50% μόνο για τρεις μέρες