Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Η Διοίκηση της Εκπαίδευσης

9,00 8,10

Η Διοίκηση της Εκπαίδευσης

9,00 8,10

  • Κωδ. Ευδόξου:
   68378104
  • Εκδόσεις:
  • ISBN:
   978-960-01-1855-1
  • Έκδοση:
   1η, Απρίλιος 2017
  • Κωδ. καταλόγου:
   9557334
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   190
Περιγραφή

Ομολογουμένως η συμβολή του εκπαιδευτικού στην αποτε­λεσματική υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι κομβικής σημασίας. Ο ίδιος καλείται να λειτουργήσει στο πλαίσιο ενός αυστηρά οριοθετημένου Συστήματος Διοίκησης και Οργάνωσης που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένη κουλτούρα, η οποία αποτυπώνεται στις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των εμπλεκόμενων μερών (των στελεχών της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών).
Ο σκοπός του συγκεκριμένου συγγραφικού εγχειρήματος είναι να αναδείξει τα χαρακτηριστικά της κουλτούρας οργάνωσης του προαναφερόμενου συστήματος και να εντοπίσει τις επιδράσεις που ασκούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, συμβάλλοντας στην αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων.