εξώφυλλο Η Διδασκαλία της Κοινωνιολογικής Θεωρίας

Η Διδασκαλία της Κοινωνιολογικής Θεωρίας

17,91 16,12

Περιγραφή

Το βιβλίο προσπαθεί να καλύψει ένα κενό αναφορικά με τη διδαχή του γνωστικού αντικειμένου της κοινωνιολογίας. Πέρα όμως από τον καθαρά εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, το βιβλίο παρέχει μια γενικότερη ενημέρωση στον αναγνώστη σχετικά με την κοινωνιολογική θεωρία και την όλη προβληματική της

Περιεχόμενα

Μεθοδολογικοί Προσανατολισμοί (τόμος 1): Μερικοί δοκιμασμένοι τρόποι παρουσίασης της κοινωνιολογικής θεωρίας
Λειτουργικοί κανόνες για τη μέθοδο διδασκαλίας
Βοηθητικές τεχνικές διδασκαλίας
Διδακτικές προσεγγίσεις (τόμος 2): Κλασικές θεωρητικές διαμάχες
Η αρχαιολογία της κοινωνιολογικής γνώσης
Γνωσιολογικές παράμετροι

[Περισσότερα...]

Η Διδασκαλία της Κοινωνιολογικής Θεωρίας

17,91 16,12