Λογότυπο Βιβλιοπωλείου Gutenberg

Διδακτική του Θεάτρου

17,91 16,12

Διδακτική του Θεάτρου

17,91 16,12

  • Εκδόσεις:
  • Σειρά:
  • ISBN:
   978-960-7643-98-8
  • Έκδοση:
   1η ανατύπωση, Ιούνιος 2001 || 1η, 1999
  • Κωδ. καταλόγου:
   643984
  • Εξώφυλλο:
   Μαλακό
  • Σχήμα:
   14 x 21
  • Σελίδες:
   282
Περιγραφή

Η εισαγωγή του Θεάτρου στο σχολείο και η θέσπιση ειδικού μαθήματος διδασκαλίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτελεί μια νέα πραγματικότητα που ανανεώνει δημιουργικά το Πρόγραμμα Σπουδών στο σχολείο. Για την πετυχημένη όμως ένταξη του νέου γνωστικού αντικειμένου στο curriculum των διδασκομένων μαθημάτων, απαιτείται (εκτός των άλλων) και η δημιουργία μιας ειδικής μεθόδου διδασκαλίας. Στηριγμένοι στη Διδακτική του Θεάτρου, οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων που θα κληθούν να διδάξουν θέατρο στους μαθητές θα έχουν το βασικό μεθοδολογικό βοήθημα για να αντεπεξέλθουν στις πολλαπλές απαιτήσεις και τις ποικίλες παραμέτρους του νέου ρόλου που καλούνται να διαδραματίσουν. Αυτή την προβληματική παρουσιάζει, αυτές τις παραμέτρους αναλύει, αυτά τα δεδομένα πραγματεύεται η συγκεκριμένη μελέτη, η συγγραφή της οποίας προέκυψε από τη μακρόχρονη εμπειρία που αποκτήθηκε στα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και την κωδικοποίηση των αιτημάτων και των αναγκών του κλάδου.

Περιεχόμενα

Πρόλογος
Εισαγωγή
Μορφές του Θεάτρου στην Εκπαίδευση
Ειδικές κατηγορίες θεάτρου και θεάματος
Η θεατρική παράσταση
Το θέατρο ως διδασκόμενο μάθημα
Διδακτική μεθοδολογία
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: νηπιαγωγείο – δημοτικό – γνωριμία με το θέατρο
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: γυμνάσιο – εισαγωγή στο θέατρο
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: λύκειο – στοιχεία θεατρολογίας
Επίλογος
Προτάσεις εφαρμογής
Βιβλιογραφία

[Περισσότερα...]